nirasNiras, hogeschool Thomas More Kempen en de partnerschappen Stora en Mona zijn een project opgestart dat tot doel heeft studenten nauwer te betrekken bij het beheer van radioactief afval. Het pas opgerichte initiatief luistert naar de naam Libra, wat staat voor Leer- en Infopunt Beheer Radioactief Afval. De studenten krijgen straks ook een rol in het communicatiecentrum Tabloo, dat op de site van de bergingsinstallatie voor laagradioactief afval in Dessel zal worden gebouwd.

“We weten dat het verhaal van nucleaire energie eindig is en dat het risico bestaat dat bedrijven en onderzoekscentra wegtrekken uit de regio Mol en Dessel”, zegt Hugo Draulants van het Desselse partnership Stora in de recentste editie van de Niraskrant. “Dat heeft niet alleen een impact op de tewerkstelling maar ook op het veilige beheer van het afval op korte en lange termijn. We hebben experts nodig die weten hoe ze dat afval correct moeten beheren. Libra is een van de middelen om de kennis over het afvalbeheer in de regio te verankeren.”

Jongeren
“Een belangrijke doelgroep wordt nog te weinig bereikt en dat zijn jongeren en jongvolwassenen”, vult zijn Molse collega Nick Bergmans van Mona aan. “Met Libra willen we hen ook mee aan boord krijgen, het gaat tenslotte over hun toekomst.”

“Om te beginnen organiseren we binnenkort een studiedag over het duurzame beheer van radioactief afval. Al onze studenten zijn welkom”, zegt Marc Geerinckx van Thomas More Hogeschool. “Onze toekomstige bedrijfsmanagers en financieel beheerders werken momenteel het businessplan van het communicatieparcours Tabloo uit. Ook studenten marketing worden ingezet. Zij zullen in de brede regio een bevraging organiseren om het kennisniveau van de inwoners te testen.”

De eerste infosessie – een stoomcursus over radioactief afval – vindt plaats op 15 december op de campus van Thomas More in Geel.