De erkenning van de regio rond Turnhout als ontwrichte zone en de daaraan gekoppelde steunmaatregelen hebben na bijna 2 jaar 769 extra voltijdse jobs opgeleverd. Dat heeft Voka – KvK Kempen uitgerekend. “Vandaag zijn er 64 door de overheid ontvankelijke verklaarde Kempense dossiers”, zegt gedelegeerd bestuurder Renilde Craps. Wanneer de huidige trend zich doorzet, verwacht de werkgeversorganisatie eind dit jaar 2.000 extra jobs.

De Vlaamse regering erkende in mei 2015 de streek rond Turnhout als de regio rond Genk als ontwrichte zone. Concreet betekende dit dat bedrijven in een straal van 40 km rond Turnhout die investeren, 2 jaar lang 25% korting krijgen op de bedrijfsvoorheffing van bijkomend personeel. Dat komt neer op een loonkostvermindering van 4 tot 5%. Aanvankelijk kende de maatregel weinig succes wegens te complex. Na een vereenvoudiging van de wetgeving vonden de bedrijven wel de weg. Voor de 2/3de gebeurde dat met begeleiding van Voka-Kempen.

Over de streep
Inoxal uit Beerse is er daar 1 van. “Wij investeren in de aankoop van een CNC-lasersnijmachine met grotere capaciteit”, vertelt zaakvoerder Dave De Ryck. “Een belangrijke investering voor een bedrijf van onze omvang. Dankzij de begeleiding van Voka-Kempen was het aanvragen van de steunmaatregel een koud kunstje. Het heeft ons over de streep getrokken om de investering versneld te realiseren, wat op termijn de aanwerving van drie extra medewerkers met zich brengt.”

Ook voor de site La Corbeille in Hulshout is de maatregel ontwrichte zone een belangrijk hulpmiddel. “Na het sluiten van de conservenfabriek geven we de site een nieuwe, hedendaagse en nuttige bestemming”, zegt Johan Van Loo, CEO van Tervia’s en ontwikkelaar van de zone. “Heel wat van de bedrijven die zich hier vestigen, kunnen door de begeleiding een beroep doen op de steunmaatregel. In totaal zal dit al snel over een 250-tal nieuwe jobs gaan.”