Het aantal 50-plussers dat aan het werk is in de Kempen, is in 2016 met 4,6% gestegen tegenover het jaar voordien. Onze regio laat daarmee de sterkste groei in Vlaanderen noteren. De cijfers komen uit studiewerk van het Streekplatform Kempen, met kantoren in Geel.

Jaarlijks maakt het Streekplatform Kempen een arbeidsmarktrapport met daarin een stand van zaken van het aantal werkenden en werkzoekenden in 29 Kempense gemeenten.

“Globaal genomen zijn er heel wat positieve signalen”, zegt Kim Nevelsteen, stafmedewerker Streekplatform Kempen. “Vooral de toenemende arbeidsmarktdeelname van 50-plussers in de regio stemt hoopvol. In 2016 – het meest recente cijfer voor werkenden – waren 70.975 50-plussers aan de slag. Dat zijn er 20.000 meer dan in 2008. Het globaal aantal werkenden steeg in 2016 in vergelijking met 2015 en die stijging is geheel op het conto van de 50-plussers te schrijven.”

Blijvend inzetten
De gunstige cijfers over de 50-plussers zijn geen reden om minder in te zetten op dit thema. “Voor de sociale partners, lokale besturen, provincie Antwerpen en de Kempense parlementairen blijft de arbeidsmarktintegratie van anderstalige nieuwkomers, het verhogen van de werkzaamheidsgraad van personen met een arbeidsbeperking, de aansluiting school-werk én het verhogen van de werkzaamheidsgraad van 50-plussers hoog op de agenda staan. We trekken ons op aan deze goede cijfers, maar blijven ons zeker ook inzetten voor de 5.585 werkzoekende 50-plussers in onze regio”, aldus Lieve Cox, voorzitter Leren en Werken van het Streekplatform Kempen.