Midden dit jaar moet in Senegal de eerste ‘micro factory’ van Faro 360 operationeel zijn. In zo’n fabriekje wordt plastic afval van de lokale stortplaats vermalen zodat die opnieuw kan worden verkocht als grondstof. Het idee komt van wereldreiziger Koen Verrecht uit Vorst-Laakdal, die de hulp inriep van burgerlijk ingenieur Ben Van Looveren uit Geel.

“Zo’n micro factory bestaat uit een zeecontainer die wij volledig inrichten als werkplaats”, legt Koen Verrecht uit. “Daarin staat dus ook een shredderinstallatie voor het vermalen van plastic. We richten ons naar steden in ontwikkelingslanden waar geen afvalinzameling bestaat. Of waar wel afval wordt gecollecteerd maar waar het vervolgens wordt gestort. Zo’n micro factory is zeer low cost en low tech ingericht, precies om het zo interessant mogelijk te maken voor de partner ter plaatse.”

Start-up Faro 360 wil de ingerichte zeecontainers ter beschikking stellen van lokale franchisenemers. Door van afval weer grondstof te maken, kunnen die een inkomen genereren. “We hebben uitgerekend dat per micro factory zich 4 mensen een inkomen kunnen verschaffen”, vertelt Ben Van Looveren, die naast schepen in Geel zaakvoerder is van een biogasinstallatie in de stad. “Ze betalen voor de franchise aan Faro, dat daarmee financiële middelen krijgt voor de inrichting van nieuwe containers en de eigen werkings- en personeelskosten.”

Europese incubator
Faro 360 eindigde bij de beste 10 in ClimateLaunchpad 2016, een internationale competitie voor duurzame businessideeën, en won daarmee 10.000 euro en toegang tot Climate-KIC, een Europese incubator voor klimaatinnovatie. Koen Verrecht: “In totaal hebben we 25.000 euro nodig voor de bouw van onze eerste installatie. We zijn nog bezig met het bijeenbrengen van dat kapitaal en dat zal wel lukken. In maart plannen we onze prospectiemissie naar Kaolack in Senegal, waar ik goede contacten heb en waar we onze eerste micro factory zullen installeren. Midden dit jaar plannen we dan de installatiemissie.”

Het doel van Faro 360 , dat ook de steun krijgt van Start it@KBC, is om in zoveel mogelijk derdewereldsteden met een afvalprobleem zo’n bedrijfje met een lokale franchisenemer op te starten. “We hebben hier bij ons al met potentiële partners en financiers gesproken, maar zij wachten op onze eerste realisatie. Zodra die er is, willen we een kapitaalronde organiseren om op grotere schaal te kunnen werken”, aldus nog bestuurder Ben Van Looveren.

Het bijzondere verhaal van Faro 360 krijg je te horen op Made in Kempen Live op 23 februari in Herentals. Hier vind je het volledige programma en kan je alsnog inschrijven.