Starter van de week: Laser Cladding Venture uit de startblokken

laser-claddingIn Mol is Laser Cladding Venture van start gegaan. Het bedrijf is gespecialiseerd in laser­cladding, een technologie die met een laser metaalpoeders insmelt op een voorwerp, een zgn. werk­stuk. Op die manier kan je hoogwaardige coatings aanbrengen die ervoor zorgen dat mechanische onderdelen veel langer meegaan en op een unieke manier aan 3D-printing doen. Naast CEO Jan Lambrecht en VITO zijn nog twee investeerders aangetrokken als aandeelhouder: LRM en AAAfund hebben samen 850.000 euro geïnvesteerd in de startup. LCV zal initieel voortwerken vanuit het VITO-labo in Mol, met de bedoeling om na een jaar te verhuizen naar een nieuwe locatie in Limburg.

Jan Lambrecht, CEO van LCV: “Een voorbeeld van de toepassingen is het aanbrengen van een slijtvaste laag op extruderschroeven voor veevoeders: de schroeven die wij behandeld hebben, gaan zes keer langer mee dan nieuwe schroeven. Ook in de baggersector hebben we al mooie toepassingen gevonden.”

Optillen van goede ideeën
Het is de taak van VITO om haar technologische kennis te gebruiken om duurzame ontwikkeling te stimuleren en het economisch en maatschappelijk weefsel in Vlaanderen te versterken. De VITO-onderzoekers leveren heel wat ideeën, maar sinds twee jaar is er een belangrijke verschuiving gebeurd naar het ‘kweek’-aspect van deze ideeën.

“We leggen meer de focus op het optillen van deze goede ideeën naar een hoger business-niveau. Dit onder meer door in te spelen op alle aspecten van het proces ‘from idea to start-up’ en in alle fasen van het proces de schaalbaarheid van het idee voor ogen te houden”, aldus Walter Eevers, directeur Valorisatie en strategische samenwerking. “Bij VITO telt niet louter het aantal spin-offs maar des te meer de economische impact, bv. werkgelegenheid.”