Staking: toegang tot Kempense bedrijven amper gehinderd

Foto: Belga

Foto: Belga

In 97 procent van de Kempense bedrijven werd tijdens de provinciale stakingsdag de toegang tot het bedrijf niet gehinderd. Dat blijkt uit een rondvraag van Voka – Kamer van Koophandel Kempen. Toch kon 14 procent van de bedrijven door de hinder die de vakbonden doelbewust veroorzaakten geen optimale dienstverlening en productie realiseren. In 8 procent van de bedrijven lag de productie zelfs volledig stil. “Uiteindelijk blijft dat heel jammer”, zegt Jan Hendrickx, algemeen directeur. “Het gemeenschappelijke doel van overheid, werkgevers en vakbonden is onze competitiviteit op peil houden. Dit doen we niet door te staken, maar door samen rond de tafel te gaan zitten. Een staking heeft nog nooit een job gecreëerd.”

 

Verantwoordelijkheidszin
Uit de enquête die Voka – Kamer van Koophandel Kempen naar al zijn leden uitstuurde en die door meer dan tweehonderd bedrijven is ingevuld – waarvan 50 procent de grootste tewerkstelling vertegenwoordigt – blijkt dat de meeste medewerkers in de privésector vandaag gewoon aan de slag zijn gegaan. 97 procent van de bedrijven die deelnamen gaf aan dat de actievoerders de toegang tot het bedrijf niet verhinderden, 61 procent van de bedrijven ondervond geen enkele hinder en meer dan 70 procent van de werknemers nam niet deel aan de actie. Voka – Kamer van Koophandel Kempen wil daarom in de eerste plaats zijn waardering uitdrukken voor de werknemers van de ondernemingen in het arrondissement Turnhout. “Ondanks de oproep van de bonden gingen de Kempenaren massaal aan de slag”, vertelt Hendrickx. “We kunnen niet genoeg benadrukken hoezeer we dit waarderen. Onze Kempense werknemers tonen hiermee een sterke verantwoordelijkheidszin. In de huidige internationale economische context is het imago van een stabiel ondernemingsklimaat erg belangrijk.”

Economische schade
Toch laat de actie zich bij 20 procent van de bedrijven die onze enquête invulden op de één of andere manier wel voelen. Vaak omdat medewerkers te laat op het werk kwamen, ook hadden leveranciers soms problemen om een bedrijf te bereiken. Op enkele plekken werden er toch toegangswegen afgesloten, waardoor medewerkers helemaal niet ter plaatse konden geraken. Op enkele bedrijventerreinen of in een aantal individuele bedrijven waren er stevigere acties.  “We benadrukken dat blokkades van toegangswegen tot industrieterreinen of blokkades van individuele bedrijven in geen geval tot het stakingsrecht behoren”, zegt Hendrickx. “De beperkte hinder die er was, zorgt toch voor flinke economische schade. 10 procent van de bedrijven die deelnamen aan onze enquête konden de schade al berekenen. Deze komt neer op meer dan 1.500.000 euro. De totale economische schade in de Kempen zal dus aanzienlijk hoger zijn. Voka – KvK Kempen roept daarom nogmaals op om de acties niet tegen bedrijven te richten. Pas als iedereen samen aan de toekomst werkt, kunnen we onze welvaart veilig stellen.”