De Strategische Projectenorganisatie Kempen (SPK) slaat een nieuwe weg in. Recent heeft een groot deel van de bestuurders zijn ontslag gegeven en is een nieuwe ploeg bestuurders aangetreden. “Het nieuwe SPK, dat nog in de steigers staat, heeft de ambitie om bovenregionaal te gaan werken en niet langer met de focus op enkel de Kempen”, zegt gedelegeerd bestuurder Bart Wuyts.

Het SPK werd in 1988 opgericht als het Strategisch Plan Kempen om de regio socio-economisch verder te ontwikkelen. De sociale partners en overheden sloegen daarvoor de handen in mekaar. Het regionale samenwerkingsmodel zowel als concrete projecten zoals Plato werden in andere regio’s overgenomen.

“30 jaar later is zowel de regionale context als SPK zelf sterk veranderd”, duidt Bart Wuyts. “De opmaak van een langetermijnstrategie voor de Kempen ligt tegenwoordig bij het Streekplatform Kempen, terwijl SPK uitgroeide tot een motor voor maatschappelijke innovatie en sociaal ondernemerschap, die zich niet langer beperkt tot de Kempense regio.”

“De voorbij jaren werd als gevolg daarvan steeds duidelijker dat de vlag SPK de lading niet meer dekt en dat de governance structuur een aanpassing behoeft. Dit heeft ertoe geleid dat we de voorbije maanden een strategische oefening hebben uitgevoerd die uitmondt in een grondige transformatie.”

Nieuw bestuur
De voormalige bestuurders uit provincie, vakbond, werkgeversorganisaties, gemeentebesturen,… werden ingewisseld voor nieuwkomers waardoor het nieuwe bestuur er als volgt uitziet: Stephane Bergmans (Technopolis), Louis De Coninck (De Coninck Opleidingen), Guido De Vos (Renardo), Bart Jaeken (Obelisk), Philippe Lannoy (Belgoprocess), Gerda Mertens (Assiver), Dominique Nédée (Corsendonk Groep), Jan Rauter (Involved), Geert Van Autenboer, Guido van den Boorn (A New Deal), Veerle Van den Bosch (De Ploeg), Kris Vander Velpen (Flanders Business School) en Bart Wuyts. Ze benadrukken dat ze in persoonlijke naam zetelen. SPK komt binnenkort naar buiten met meer nieuws over de transformatie.