SPK slecht muren tussen sociale en reguliere economie

Recent lanceerde de Strategische Projectenorganisatie Kempen SPK het nieuwe project ‘Sociaal InnovatieLab’ (SIL), waarmee het een ‘duurzame samenwerking’ wil opzetten tussen sociale economie bedrijven (SEB) en reguliere economie bedrijven (REB).

„Uitganspunt is de overtuiging dat de SEB competenties hebben die zinvol en nuttig in te zetten zijn in de reguliere economie. Omgekeerd hebben REB concrete vragen waarvoor ze zelf niet over de juiste competenties beschikken, maar die wel aangeleverd kunnen worden door SEB,” licht Bart Wuyts toe. „Deze ‘vraag’ (reguliere economie) en ‘aanbod’ (sociale economie) met elkaar in verbinding brengen en van hieruit nieuwe waarde creëren, dat is de doelstelling van SIL.”

Bij de lancering van het project werden alvast enkele mogelijke cases naar voor geschoven, ter inspiratie. Zo vraagt bouwbedrijf Vanhout zich af in welke mate SEB een rol kunnen opnemen in het sorteren van bouwafval op grote werven. Het bouwbedrijf laat hier vandaag kansen liggen om bepaalde fracties voor hergebruik geschikt te maken, of de afvoerkost te verlagen. Bouwonderneming Beneens & zonen is bereid om een aantal van haar state-of-the-art productiemachines ter beschikking te stellen van SEB. Er is immers nog heel wat capaciteit beschikbaar op sommige machines, waarvan de verhuur kan leiden tot een win-win: SEB maken gebruik van machines die ze zelf vaak niet kunnen aanschaffen, en voor Beneens kan de productiekost een stukje dalen. Glacio/IJsboerke legt de vraag neer in welke mate SEB flexibele arbeidskrachten kunnen inzetten voor bepaalde handmatige productietaken in hun groeiend bedrijf. Natuurwerk tot slot speelt met het plan om een keten op te zetten om (een deel van) de biomassa die zij winnen bij het onderhoud van bossen en natuurgebieden, te valoriseren als ‘energiehout’.

Het SPK-projectteam is ervan overtuigd dat er nog veel meer interessante win-win’s te vinden zijn op het raakvlak tussen sociale en reguliere economie. Maar deze samenwerking zit vandaag nog onvoldoende ‘in de genen’, en heeft dus een duw in de rug nodig. Concreet zet SPK een nieuw innovatietraject op dat erop gericht is om SEB stap voor stap te ondersteunen: van het uitwerken van een concreet dienstverleningsidee tot een businessplan dat klaar is om aangeboden te worden aan de reguliere economie, en meteen in de praktijk gebracht te worden.

Het traject bestaat uit 7 hands-on sessies, waarvan de eerste gepland is op 28 mei en de laatste op 29 oktober 2014. Maximum 10 geïnteresseerde bedrijven kunnen gratis deelnemen aan dit innovatietraject.

Meer info en inschrijven hiervoor via www.spk.be.”