Sinds eind vorige week draait een windmolen op de terreinen van Sopraco, meer bepaald op de site aan Hoogbuul in Olen die kalvermelkpoeders produceert. Een deel van de opgewekte stroom gebruikt het bedrijf zelf. Sopraco Groep staat voor een geïntegreerde aanpak en daar past de eigen stroomproductie perfect in.

De bouw van de windturbine verliep in sneltreinvaart. Op 5 juni jl. vond de eerste spadesteek plaats en vrijdag 29 september was die volledig gekeurd en operationeel. De geproduceerde stroom komt overeen met het elektriciteitsverbruik van 1.100 gezinnen of kunnen een jaar lang 63.000 spaarlampen van 7W dag en nacht branden. Met de bouw van de windmolen verlaagt Sopraco zijn CO2-footprint met 1.700 ton per jaar.

Volgende stap
Sopraco Groep heeft zijn hoofdkantoor in Geel en levert vlees op maat voor de grootdistributie, retail, beenhouwerijen en de horeca. De volledige verticaal geïntegreerde productie omvat via dochterbedrijven de veehouderij, de productie van veevoeders, een slachthuis, vleesverwerking, vleesveredeling en logistiek. Met de windturbine zet Sopraco een volgende stap in de integratie.

De gemeente Olen behoort al tot de koplopers in Vlaanderen op het vlak van windenergie en versterkt met dit project zijn positie. Binnenkort wordt in de buurt eenzelfde windturbine in gebruik genomen door WTO nv, een onderdeel van de Bolckmans Groep.