Sollicitatiefeedback op website VDAB weinig bekend bij kmo’s

vdabWerkgevers kunnen sinds kort hun indruk over sollicitanten die zich aandienden online melden op de website van VDAB. Nog maar 32 procent van de KMO’s is hiervan op de hoogte, maar wie de module al gebruikte is heel enthousiast.

66 procent van de Vlaamse KMO’s doet regelmatig een beroep op de diensten van VDAB. Dat blijkt uit een enquête die ondernemersorganisatie NSZ en VDAB afnamen bij 508 ondernemingen.

Een toenemend aantal werkgevers klaagt over het groeiende aantal nepsollicitanten dat zij over de vloer krijgen. Langs de andere kant klagen ook steeds meer sollicitanten dat ondernemingen hen geen of amper feedback geven over eventuele volgende stappen in het rekruteringsproces. Vanuit die vaststellingen besloten ondernemersorganisatie NSZ en VDAB een gezamenlijke enquête uit te werken die volledig werd ingevuld door 508 Vlaamse KMO’s.

Sollicitatiefeedback
VDAB vraagt werkgevers om feedback te geven over de sollicitanten die zich bij hen hebben aangeboden via het afgeschermde, individuele werkgeversgedeelte op de VDAB-website.

NSZ-voorzitter Christine Mattheeuws: “Meer dan 6 op de 10 ondernemingen die in 2013 op zoek gingen naar nieuwe medewerkers verklaarden dat ze werden geconfronteerd met één of meerdere ‘schijnsollicitanten’, zo bleek uit onderzoek van NSZ eerder dit jaar. Zij vinden dat frustrerend en vragen niet liever om dergelijke praktijken te melden. Het is goed dat er zo’n meldpunt bestaat, maar nu zal het zaak zijn om die module nog meer te promoten, zowel bij VDAB als langs onze kant. Op die manier kan VDAB, zeker eenmaal de sanctiebevoegdheid van de RVA helemaal overgeheveld is, het sollicitatiegedrag beter opvolgen.”

Feedback aan sollicitanten
Bij heel wat sollicitanten klinkt het dan weer dat ze te weinig op de hoogte gehouden worden van de volgende stappen in het rekruteringsproces. Nochtans is op elke binnenkomende sollicitatie reageren een teken van elementaire beleefdheid en bovendien ook goed voor het bedrijfsimago. Daarom is het bemoedigend dat uit de enquête blijkt dat driekwart van de Vlaamse KMO’s bereid is om de sollicitanten altijd of meestal te informeren over een stand van zaken. Ondernemersorganisatie NSZ zal alvast aan al haar leden type-antwoorden bezorgen die ze kunnen gebruiken bij elke stap in het aanwervingsproces.

Dialoog als basis
Fons Leroy, gedelegeerd bestuurder VDAB: “Dialoog, wederzijds respect en vertrouwen liggen aan de basis van duurzame tewerkstelling. Zowel werkzoekenden als werkgevers dragen daar hun deel aan bij. Dankzij het systeem van ‘sollicitatiefeedback’ – waarbij zowel de werkgevers als de werkzoekenden hun indrukken van het sollicitatieproces meegeven – kan VDAB beiden beter ondersteunen in hun zoektocht. Als een werkgever bijvoorbeeld aangeeft dat een sollicitant onvoldoende ervaring heeft, dan kunnen we oplossingen voor beide klanten zoeken. Bijvoorbeeld een IBO (individuele beroepsopleiding) uitwerken, de vacature aanpassen of de werkzoekende stimuleren zich verder te ontwikkelen via opleidingen of werkplekleren. Een werkzoekende die bij verschillende sollicitaties ongemotiveerd overkomt, zal uitgenodigd worden om zijn zoekgedrag en werkattitude te bespreken. Dat kan leiden tot hetzij een aangepast zoekgedrag hetzij verlies van uitkering.”