Sofie Papen uit Herselt is de nieuwe voorzitter van Jong Voka Kempen. De 33-jarige advocate bij Atrius Advocaten in Herentals was eerder secretaris en ondervoorzitter en neemt de fakkel over van Bert Schaekers. “Ik wil Jong Voka nog meer naambekendheid geven in de Kempen en nog meer jonge ondernemers en kaderleden bij mekaar brengen”, zegt ze. “Jong Voka Kempen is het ideale platform voor onze jonge ondernemers en kaderleden om contacten te leggen die helpen in de uitbouw van hun persoonlijk ondernemersnetwerk, om ervaringen uit te wisselen en open discussies te voeren.”

Bert Schaekers was de voorbije 3 jaar voorzitter. Aangezien de functie met zijn job en gezin nog moeilijk combineerbaar bleek en hij nieuwe professionele uitdagingen in het vizier had, vond hij het tijd om zijn voorzitterschap over te dragen. “Het is niet echt bepaald hoelang je voorzitter bent, maar meestal is dat voor een periode van 2 of 3 jaar”, legt Sofie Papen uit. “Wanneer Bert bekendmaakte dat hij wou stoppen, werd de vraag gesteld wie wou overnemen. Ik heb mij dan kandidaat gesteld en de overige bestuursleden waren hiermee akkoord.”

Als voorzitter is ze nu het boegbeeld van Jong Voka Kempen. De vereniging telt een 600-tal leden. Voorwaarde is om lid te zijn van Voka en vervolgens aan te sluiten bij de LinkedIn-groep van Jong Voka Kempen.

Katalysator
“Ik wil nog meer de jonge ondernemer en kaderlid bereiken, wat niet altijd eenvoudig is. We willen hen een netwerk aanbieden en activiteiten organiseren waarbij het niet alleen draait om fun maar ook om inhoud. Door het samenbrengen, inspireren en  begeleiden van jonge ondernemers, met de steun en organisatie van zijn lokale werkingen, is Jong Voka dan ook de katalysator voor jong ondernemerschap”, aldus nog Sofie Papen.

Dinsdag 24 januari wordt de kick-off gegeven van het nieuwe werkingsjaar bij Escape 2300 in Turnhout. Bij die gelegenheid wordt de bestuursploeg van 2017 voorgesteld, inclusief de nieuwe bestuursleden Charlotte Swaegers van Swaegers & Co uit Hoogstraten en Ronny Wuyts van Texture Painting uit Turnhout. Tegelijk wordt het nieuwe logo van Jong Voka Kempen onthuld.