Turnhouts adviesbureau vindt sociale innovatie belangrijker dan technologische vernieuwing

De ondernemingen zullen morgen de concurrentieslag niet langer winnen met alleen maar technologische innovatie. Ze zullen vooral ook moeten investeren in sociale innovatie in hun arbeidsorganisatie. Meteen een van de grote krachtlijnen in een onderzoek dat mee opgezet wordt door het adviesbureau Domo de Refontiro uit Turnhout.

“Wij doen aan innovatie in menselijke processen”, zegt Pieter Sprangers . “Wij zijn er immers van overtuigd dat het belang van de zogenaamde knowledge workers binnen een onderneming sterk zal toenemen. Het zijn de mensen die moeilijke concepten uitwerken en in dit opzicht meer nood aan overleg zullen hebben. Vandaar het belang van sociale innovatie. Sociale innovatie zal in de toekomst 75% van de verbetering in concurrentiekracht dragen.”

In samenwerking met de Universiteit Antwerpen (Dr. Gert Vanthournout) en het IWT organiseert Domo de Refontiro (Esperanto voor: huis van de herbronning) een onderzoek om de leer- en motivatiekenmerken van de kenniswerkers in kaart te brengen. Het adviesbureau is in dit opzicht op zoek naar ondernemingen die ertoe bereid zijn om een digitale vragenlijst te laten afnemen bij de werknemers. De bevraging zou doorgaan in januari van volgend jaar.

“We hopen op zoveel mogelijk medewerking van de Kempische ondernemers”, zegt Pieter Sprangers nog.

Meer op http://www.ua.ac.be./gert.vanthournout