Snelle doorstart Bovi Betonbouw

Het bedrijf Bovi Betonbouw uit Herentals werd op 19 maart door de rechtbank van koophandel in Turnhout failliet verklaard. (Zie ook ons bericht van 20 maart)

Het bedrijf diende daarop een verzoekschrift in tot de rechtbank om het faillissement weer in te trekken. De rechter is daar op ingegaan en heeft de aanvraag ontvankelijk verklaard. Zaakvoerder Denis Le Bot kon op die manier de activiteiten weer opnemen en zijn klanten ervan overtuigen dat zijn bedrijf “de toekomst met vertrouwen tegemoet blijft zien.”

De hele procedure die tot het eerder uitgesproken faillissement leidde werd kennelijk op gang getrokken door een schuldeiser die in totaal 7.663 euro vorderde van Bovi betonbouw. Omdat die som inmiddels vereffend werd en de bvba kennelijk over voldoende financiële liquiditeiten beschikt kwam de rechtbank van koophandel tot het besluit dat er in hoofde van Bovi betonbouw ”geen sprake was van een staking van betaling.” Het verzet tegen het vonnis van faillissementsverklaring werd daarop ontvankelijk en gegrond verklaard.

Dit neemt niet weg dat de rechtbank Bovi betonbouw van “slordigheid beschuldigt en van het niet nakomen van wettelijke verplichtingen.” Daardoor werden de belangen van de schuldeiser geschaad. Bovi betonbouw dient daarom alle kosten van de procedure tot faillissementsverklaring te dragen.