Smiley-label voor H. Hartziekenhuis Mol

HHziekenhuis labelHet H. Hartziekenhuis Mol met een voedingsdienst in eigen beheer krijgt andermaal het Smiley-label. Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) kent de Smiley toe als erkenning voor de autocontrole en de gegarandeerde voedselveiligheid.

Het H. Hartziekenhuis Mol behaalde in 2011 het kwaliteitslabel ‘Smiley’ binnen de keuken en de cafetaria van het ziekenhuis. Dit symbool – een lachend gezicht met een opgestoken duim – duidt op een vlekkeloze hygiëne en voedselveiligheid. Het bevestigt dat de strikte Europese hygiënewetgeving wordt gerespecteerd van de keuken tot bij de consument (patiënt). De Smiley is een teken van vertrouwen voor de consument. De restauranthouder kan zijn klanten zo garanderen dat de voedselveiligheid optimaal is.

Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) geeft de Smiley niet zomaar cadeau. De zaak of keuken moet daarvoor voldoen aan een heel aantal vereisten. Zo moet men een degelijk systeem invoeren om de veiligheid van de voedselketen te garanderen: het autocontrolesysteem. Daarnaast moet men beschikken over een uitgewerkt HACCP plan (Hazard Analysis and Critical Control Points), aangevuld met welbepaalde werkinstructies en een degelijke infrastructuur en materiaal.

Eind 2013 vonden er opnieuw twee audits plaats, met inbegrip van de melkkeukens op de afdelingen materniteit en pediatrie, en had de inspectie nadien geen bemerkingen. Deze conclusies werden overgemaakt aan het FAVV.

Op 15 januari 2014 kreeg het H. Hartziekenhuis Mol de bevestiging dat de verlenging van de Smiley gerealiseerd is.