SITA helpt bedrijven omgaan met afval

422353 PANO Afvalbeheer in Kempen: Sita in Beerse : Koen VandenbrandeZeg nooit zomaar afval tegen herbruikbaar en recycleerbaar materiaal. Terwijl primaire grondstoffen steeds schaarser worden, staan we zo ver met verwerkingstechnieken dat gerecycleerde materialen vaak zuiverder zijn en milieuvriendelijker gewonnen kunnen worden dan primaire grondstoffen. We beschikken in onze Kempen over alle knowhow. Een overzichtje in 4 afleveringen. Vandaag: SITA

SITA begeleidt bedrijven bij alle aspecten van afvalbeleid. Het gaat na hoe afvalstoffen zo economisch mogelijk ingezameld kunnen worden en zorgt ervoor dat de afvalstromen naar verschillende recyclage-installaties getransporteerd worden. Daarnaast zoekt SITA naar nieuwe toepassingen voor recyclagegrondstoffen.

De dienstverlening van SITA begint met adviesverlening rond de aanpak van het afvalbeleid binnen bedrijven. “Voor een geslaagd afvalbeheer in bedrijven zijn drie voorwaarden noodzakelijk,” zegt Koen Van den Brande, manager national sales.”Ten eerste moet de directie in haar missie het afvalbeleid ondersteunen en zelf het goede voorbeeld geven. Vervolgens moet het bedrijf doordrongen worden van het afvalbeleid en is een afvalmanager die dit beleid mee trekt en opvolgt een aanrader. Zo is er iemand bij wie medewerkers makkelijk terecht kunnen met vragen of ideeën. Tot slot moeten alle medewerkers, contractors en bezoekers actief betrokken worden.”

Naast deze adviesverlening zamelt SITA bijna alle soorten afval in, met uitzondering van explosief en radioactief afval. “Net als de overheid delen wij afvalstoffen in twee categorieën in: niet-gevaarlijke en gevaarlijke afvalstoffen. Niet-gevaarlijk afval zoals hout, metalen, papier en karton en plastiek wordt meestal in grote containers ingezameld. Gevaarlijk afval, zoals solventen, chemische producten en batterijen worden goed verpakt, geëtiketteerd en met speciale voertuigen opgehaald.” Voor de afvalophaling beschikt SITA over een van de grootste wagenparken van België met om en bij de 900 voertuigen.

Het verzamelde en gesorteerde afval gaat dan naar recyclage-installaties waar het verwerkt kan worden. “In de loop der jaren zijn er talloze manieren van afvalverwerking gekomen. SITA investeert in participaties in zoveel mogelijk verschillende verwerkingstechnieken. Zo houden we een brede kijk op de beschikbare technologieën, realiseren we kruisbestuivingen met onze partners en kunnen we onze klanten een ruim pakket aan verwerkingsoplossingen aanbieden,” zegt Van den Brande.

Tot slot investeert SITA in nieuwe toepassingen voor recyclagegrondstoffen. Zo bracht het vorig jaar samen met papierproducent PaperlinX kantoorpapier op de markt dat bestaat uit 100% gerecycleerde papiervezels. Het papier heeft een hoge witheid, is laag doorschijnend en heeft weinig stofvorming waardoor het perfect bruikbaar is in kopieermachines. Samen met Biological Solutions ontwikkelde SITA een kartonnen drinkbeker die volledig recycleerbaar is. Bovendien kan de beker selectief ingezameld worden zonder een extra afvalcontainer.

Foto: Mia Uydens