SITA geeft inzicht in de winst van uw afvalbeleid

SITA uit Beerse ontwikkelde in nauwe samenwerking met CE Delft de SITA EcoScan. Met deze EcoScan krijgen bedrijven inzicht in de totale milieu-impact van hun organisatie. De scan vergelijkt de impact van gescheiden en ongescheiden afval en biedt de mogelijkheid om duurzaamheidsdoelstellingen van bedrijven concreet in te vullen en het resultaat ervan te laten zien.

“De SITA EcoScan geeft bedrijven inzicht in de milieuwinst van hun keuze voor duurzaam afvalbeheer. De EcoScan berekent het verschil in milieu-impact tussen gescheiden en niet-gescheiden inzameling en verwerking van afval. Zo kan men precies zien wat de milieuwinst is van die bepaalde keuze voor gescheiden inzameling. Uiteraard adviseren wij graag waar nog meer milieuwinst kan behaald worden en helpen wij bedrijven bij het opstellen van een duurzaam afvalplan”, vertelt Koen Van den Brande, manager national sales.

De scan is een interactieve tool gemaakt door CE Delft, een onafhankelijk onderzoeks- en adviesbureau dat gespecialiseerd is in de ontwikkeling van innovatieve oplossingen voor milieuzaken. Op basis van de afvalstromen en hoeveelheden berekent de rekenmodule de totale milieu-impact van het afval. “De EcoScan is als een foto van de specifieke afvalsituatie over een bepaalde periode binnen de organisatie. De bedoeling is dat deze foto inspireert om te bespreken waar reductie van afval mogelijk is, en waar en hoe afval nog beter gescheiden kan worden. Op basis van de cijfers uit de rapportage krijgt onze opdrachtgever een certificaat met daarop zijn besparing op CO2-uitstoot, toxische emissies, grondstoffenverbruik, waterverbruik, fijn stofvorming, energieverbruik en oppervlaktegebruik. Hiermee is het effect van zijn inspanningen in één oogopslag duidelijk.”