Sint-Jozefhoeve kweekt niet alleen koeien maar ook teamspirit

Feest vd Innovatie_StJozefshoeve kopieTijdens het Feest van de Innovatie ontdekt de bezoeker op het innovatieparcours een 25-tal Vlaamse bedrijven in het ‚huis van de toekomst’. Een deel van het innovatieparcours inspireert je rond de talrijke kansen die de (thuis)zorg van de toekomst biedt aan diverse sectoren.

Made in Kempen stelt vanaf juli elke week een van deze bedrijven en hun visie op innovatie kort voor.  Vandaag: Sint-Jozefhoeve Teambuilding uit Balen.

De Sint-Jozefhoeve is een actief familiaal landbouwbedrijf in Balen van de derde generatie. Vier jaar geleden creëerden Marine en Luc Nouwen ’t pure wei-gevoel: een uniek teambuildingsarrangement op de boerderij. Het arrangement omvat een grappig, competitief spel met een knipoog naar plattelandsbeleving als rode draad, waarbij vaardigheden als tactiek, kracht, durf, inzicht, behendigheid en teamwork noodzakelijk zijn. De verschillende spelen verwijzen naar onderdelen uit het landbouw- en plattelandsleven. Ze vertellen elk een verhaaltje en worden in groepsverband gespeeld op een weiland vlak naast de Sint-Jozefhoeve. Aan deze spellen kan ook een ‘melkveebedrijf proef’,” het beestig brein” gekoppeld worden. Het project valt dus volledig onder de noemer van actieve plattelandsrecreatie waarbij het educatieve op een speelse manier de rode draad vormt. Het concept werd ontwikkeld voor bedrijven, scholen en verenigingen en kan gespeeld worden met 10 tot 120 deelnemers.

Made in Kempen sprak met Luc Nouwen, medezaakvoerder.

Wat betekent innovatie voor de Sint-Jozefhoeve?
Luc Nouwen:  We willen ons onderscheiden van anderen door iets unieks aan te bieden en willen bij onszelf en bij onze klanten een “waawh-effect” teweeg brengen.

Hoe pas je innovatie toe op de Sint-Jozefhoeve?
Luc Nouwen: Door steeds op zoek te gaan naar een vraag van de maatschappij. We kijken hoe we met ons bedrijf en omgeving hierop kunnen inspelen. Innovatie is een aandachtspunt voor mijn echtgenote Marina en voor mezelf. We winnen ook geregeld advies in bij o.a. VOKA en SPK.

Hoe houden jullie die aandacht voor innovatie scherp?
Luc Nouwen: Het probleem is dat we teveel ideeën hebben, en te weinig tijd om ze allemaal te realiseren of om te bekijken of ze haalbaar zijn.

Wat leverden al jullie inspanningen op vlak van innovatie concreet op?
Luc Nouwen: Een verhoogde omzet waardoor we minder afhankelijk zijn van de onstabiele financiële markt die de landbouw sector is.

Welke uitdagingen in de toekomst ziet je voor de Sint-Jozefhoeve?
Luc Nouwen: Wat we nu aanbieden is eigenlijk meer teamspirit: op een plezante manier de collega’s beter leren kennen door samen te werken. Het is de bedoeling om in de toekomst meer te werken rond teambuilding waarbij we gaan samenwerken met bedrijfs- en people coaches.

Waarom neemt de Sint-Jozefhoeve deel aan het Feest van de Innovatie?
Luc Nouwen: Wij hopen hiermee meer bekendheid te krijgen, vooral bij grotere ondernemingen. Op de Sint-Jozefhoeve kweken we niet alleen koeien, maar ook teamspirit (lacht).

Wat kunnen bezoekers bij jullie ontdekken?
Luc Nouwen: Dit is voorlopig nog onduidelijk. We hebben aan onze productontwikkelaar een nieuw spel gevraagd dat mobiel is en voldoet aan de beleving van de huidige spellen. Geen enkel van onze spellen is verplaatsbaar.

Wat verwachten jullie er zelf van?
Luc Nouwen: Het is voor ons de eerste keer, het is dus een beetje afwachten. Maar we hopen hieruit ook nieuwe ideeën te halen waarbij we nog beter kunnen inspelen op de noden en vragen van verschillende bedrijven en groepen.

Het Feest van de Innovatie wordt georganiseerd door de Kempense Innovatieraad (KIR) op 26 september. Het volledige programma en inschrijvingsmogelijkheden voor het Feest van de Innovatie vind je op deze website.