SIBES: 3 maanden na oprichting al zicht op omzet van 1,5 MIO

logo Sibes+slagzinSIBES (Sustainable Integrated Building & Energy Solutions) uit Hoogstraten werd nog maar in oktober 2013 boven de doopvont gehouden door Guy Mertens, en mag nu al vooruitblikken op een veelbelovend 2014.  Het bedrijf nam een snelle start en stelt nu al een tienkoppig team tewerk dat bestaat uit eigen dispatchers, calculators, allround techniekers en specialisten. Daarnaast werkt het met subcontractors. Klanten zijn grote kantoren, retailwinkels, banken, beheerders van gebouwen, sociale woonwijken en vastgoedbeheerders. De omzet voor 2014 wordt geschat op anderhalf miljoen euro. Het personeelsbestand zal allicht verdubbelen tegen het einde van het jaar.

„Ik heb een jarenlange ervaring opgebouwd als procurement en facility manager”, vertelt Guy Mertens. „Op de Belgische markt is er geen enkel bedrijf dat een totaalpakket biedt op vlak van technisch en bouwkundig onderhoud voor bedrijven op nationaal vlak. Met totaalpakket bedoel ik echt alle mogelijke onderhoud aan gebouwen, van verwarming, koeling en loodgieterij tot schrijnwerk, schilderwerken en al het mogelijke onderhoud aan technische installaties zoals liften of automatische deuren.” 

SIBES speelt in op dit gat in de markt. „Vastgoed wordt alsmaar belangrijker, maar gebouwen vergen erg veel onderhoud in verschillende disciplines. Vandaag de dag wordt steeds meer verwacht van facility & building managers. In het verleden was dit vaak een coördinator en een team, maar tegenwoordig wordt dit vaak herleid naar één coördinator. Die is vaak ofwel technisch en bouwkundig erg onderlegd, maar niet administratief en commercieel, of omgekeerd. Heeft een bedrijf verschillende gebouwen op verschillende locaties, dan wordt facility management erg ingewikkeld. In elke discipline heb je per locatie andere leveranciers die je moet contacteren, het overzicht is vaak zoek, zowel organisatorisch als budgettair. SIBES biedt bedrijven en facility managers één uniek aanspreekpunt. Zij melden het probleem, SIBES zorgt voor de beste, snelste en meest economische oplossing.”

Ook energie is een belangrijke pijler voor SIBES. „Door energieverbruiken in gebouwen permanent te monitoren en te benchmarken, kunnen wij adviseren rond energieverbruik en verbetervoorstellen aanrijken. We spelen met SIBES ook in op de maintenance-clausules in vele PPS- en DBFM(O) contracten. Die contracten bevatten vaak clausules om vb. 25 jaar lang een gebouw te onderhouden. De aannemers van deze grote projecten hebben echter weinig expertise op het vlak van maintenance, laat staan om een gebouw gedurende 25 jaar te onderhouden. Onderhoud op technische installaties lukt meestal nog, omdat men kan terugvallen op de richtlijnen van de producent van de installatie. Maar bouwkundig ligt dat anders. Wij hebben de ervaring en kennis in huis om dit op een gestructureerde manier aan te pakken. Onze experts stellen meerjarenonderhoudsplannen op waarmee het gebouw constant in goede conditie wordt gehouden.”

SIBES heeft een servicedesk die 24/24 7/7 bemand is, een soort controlekamer voor elke klant, die via telefoon of webapplicatie gecontacteerd kan worden.  „Onze mensen gaan, in functie van de gemaakte afspraken, interventies doen. Maar, we gaan niet alleen curatief onderhoud verzorgen. We gaan ook preventief en proactief werken. Tot slot denken we ook mee met onze opdrachtgever. Door een permanente monitoring zien wij onmiddellijk wanneer een gebouw meer onderhoud vergt dan nodig. Dan gaan wij kijken wat er beter kan. Onze focus ligt op duurzaamheid: wat kan beter op vlak van energieverbruik, op welke manier gaan materialen langer mee? Zo gaan we niet wachten tot er zich een probleem voordoet, maar streven we naar 70 procent preventief en “maximum” 30 procent curatief onderhoud. Dat heeft als grote voordeel dat onze opdrachtgever een perfect overzicht houdt op zijn budget en veel meer gebruiksgemak geniet van zijn gebouw.”