Seminarie over nieuwe fiscale regularisatie in nieuw kantorencomplex Tuerlinckx

Het advocatenkantoor Tuerlinckx heeft recent zijn intrek genomen in het nieuwe kantorencomplex 4Wings aan de Nijverheidsstraat in Westerlo. In de nieuwe kantoren organiseren ze op dinsdag 30 april een gratis seminarie over de nieuwe fiscale regularisatieregeling. Daarnaast heeft Tuerlinckx Fiscale Advocaten ook de website www.fiscaleregularisatie.eu gelanceerd om zwartspaarders te helpen. Via die website kunnen geïnteresseerden voor het seminarie zich ook inschrijven. Op die manier hoopt het advocatenkantoor om duidelijkheid te scheppen in de allerlaatste fiscale regularisatie.

“De nieuwe fiscale regularisatie krijgt als begindatum dinsdag 2 juli en loopt tot 31 december van dit jaar”, verduidelijkt Jan Tuerlinckx. De fiscale regularisatie valt uiteen in twee delen. “In de eerste plaats is er de ‘gewone’ fiscale fraude. Daarvoor wordt de huidige regeling voortgezet, maar wel tegen duurdere tarieven. De Belg die hier zijn zwarte inkomsten (interesten en dividenden) wil regulariseren, betaalt bovenop de verschuldigde belastingen een boete van 15 procent.” Onder de oude regeling tot 1 juli is dat nog 10 procent. Is de ontduiking inmiddels fiscaal verjaard en wil je met dat zwart kapitaal toch boven water komen, dan betaal je voor alle verjaarde sommen het all-in boetetarief van 35 procent.

Nieuw in deze regularisatieprocedure is de eenmalige regularisatie van ‘ernstige en georganiseerde’ fiscale fraude, inclusief de garantie dat men niet meer langs de strafrechter moet. “Dat betekent ondermeer dat vennootschappen – en ook stichtingen en vzw’s – in het geval van ‘ernstige en georganiseerde’ fiscale fraude toch nog in regel kunnen worden gesteld. Voor fraude voorziet het wetsontwerp een boete van 20 procent, bovenop de verschuldigde belasting. Hier is ook een regeling voorzien voor de verjaarde kapitalen: die kunnen worden geregulariseerd tegen een all-in boetetarief van 35 procent.”

Op strafrechtelijk gebied zou een bescherming gelden voor de berouwvolle belastingplichtige waarbij rekening wordt gehouden met alle misdrijven die verband houden met fiscale fraude en witwassen. Dat gaat ondermeer over valsheid in geschrifte, misbruik van vertrouwen, misbruik van vennootschapsgoederen, inbreuken tegen de vennootschapswetgeving en misdrijven inzake de boekhoudwetgeving, faillissementsfraude en grensoverschrijdend geldverkeer.