SCK huldigt twee installaties in

OLYMPUS DIGITAL CAMERAEind vorige week huldigden het VKI en het SCK-CEN twee nieuwe unieke installaties in: één waarmee een seismische activiteit wordt nagebootst en een model op schaal van de onderzoeksreactor MYRRHA.

De twee installaties, gebouwd door het VKI in het kader van het DEMOCRITOS-project werden „Shakespeare” en MyrrhaBelle” gedoopt. Ze zijn van grote waarde om het design van de MYRRHA te optimaliseren en zullen eveneens een wetenschappelijk antwoord bieden op de vragen rond de veiligheid van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC).

MYRRHA is een flexibele onderzoeksreactor aangedreven door een deeltjesversneller, die de weg opent naar tal van veelbelovende technologieën en toepassingen. Het is een multifunctionele onderzoeksinfrastructuur die door het Studiecentrum voor Kernenergie (SCK-CEN) zal gebouwd worden in Mol. De installatie wordt uniek op wereldvlak en zal onder meer ingezet worden voor onderzoek naar de behandeling van nucleair afval. MYRRHA moet aantonen dat de levensduur en de toxiciteit van radioactief afval aanzienlijk verminderd kan worden. Daarnaast zal MYRRHA ook alle functies van de huidige onderzoeksreactor BR2 overnemen, waaronder de productie van radio-isotopen voor medische doeleinden.

« Om MYRRHA te ontwikkelen en vorm te geven, kunnen wij rekenen op de kennis van de beste onderzoekers en ingenieurs ter wereld » beaamt Hamid Aït Abderrahim, directeur van het MYRRHA-project en adjunct-directeur-generaal van het SCK-CEN. « Soms moet men niet ver zoeken om de ideale partner te vinden. De vruchtbare samenwerking met het VKI bewijst de waarde en de kracht van de Belgische onderzoekscentra.»

Het von Karman Instituut (VKI) is een iVZW naar Belgisch recht opgericht in 1956. Het VKI is gespecialiseerd in stromingsdynamica. Dit onderzoeks- en opleidingscentrum, gelegen aan de rand van Brussel, leidt elk jaar ongeveer 130 studenten op afkomstig uit de verschillende NAVO lidstaten. Als federaal instituut stelt ze ongeveer 108 mensen tewerk en verricht ze numeriek en experimenteel onderzoek voor de lucht- en ruimtevaart, inzake turbomachines, de stuwkracht, alsook op het vlak van het leefmilieu en industriële procedés.

Het SCK-CEN is een onderzoekscentrum voor vreedzame toepassingen van radioactiviteit en werkt daarvoor samen met tal van onderzoekspartners in binnen- en buitenland. SCK-CEN organiseert opleidingen en biedt gespecialiseerde diensten en consultancy aan. Met meer dan 700 medewerkers behoort het tot de grootste onderzoeksinstellingen van België. Het onderzoekscentrum besteedt extra aandacht aan drie onderzoeksthema’s: de veiligheid van nucleaire installaties, doordacht beheer van radioactief afval en de bescherming van mens en milieu tegen ioniserende straling.