De eerder aangekondigde fusie tussen Voka-Kempen en Voka-Mechelen is rond. De juridische structuur ging al op 1 januari jl. van start, maar nu zijn ook de mandaten ingevuld. Jan Scheirs (Mechelen) wordt voorzitter en Renilde Craps (Kempen) gedelegeerd bestuurder.

Aanzet voor de fusie is schaalvergroting gekoppeld aan meer dienstverlening en meer ruimte voor maatwerk en expertise. Daarnaast krijgen de aangesloten bedrijven toegang tot een ruimer netwerk. Tegelijk blijft de lokale werking een prioriteit, zo klinkt het.

De boreling kreeg de naam – adem goed in: Voka Kamer van Koophandel Mechelen-Kempen en gisteren kwam de nieuwe raad van bestuur voor de eerste keer samen. Die duidde Jan Scheirs aan als de eerste voorzitter van de fusiekamer. In het dagelijks leven is hij CEO van VSE Technologies, gespecialiseerd in technische lasoplossingen met hoofdkantoor in Heist-op-den-Berg. Hij was sinds begin 2016 al voorzitter van Voka-Mechelen.

Diezelfde raad van bestuur stelde Renilde Craps aan als gedelegeerd bestuurder. Zij kwam in dienst bij Voka-Kempen als directeur Diensten en schoof voorjaar 2016 een stoel hoger naar gedelegeerd bestuurder.

Matchmaking
“We willen samen met onze leden stappen vooruitzetten op het pad van vernieuwing en duurzaam ondernemen. Lanceringen van onder anders de Real Estate Community, Kempen Insect Valley en de Business Club Innovatie zijn daarvan sprekende voorbeelden”, aldus Renilde Craps. “Door matchmaking tussen Kempense en Mechelse ondernemers kunnen we hun netwerk laten groeien en zelf nog meer toegevoegde waarde leveren.”

De gefusioneerde Kamer telt 45 medewerkers en 2.800 aangesloten bedrijven. Die hebben samen meer dan 100.000 voltijdse medewerkers in dienst en realiseren een toegevoegde waarde van meer dan 15 miljard euro.