leaderkempenCommunicatiebureau Aroma uit Geel ontwikkelt de nieuwe website van LEADER Kempen. De opdracht komt van Rurant vzw, het platform voor rurale ontwikkeling van de provincie Antwerpen.

Leader staat voor ‘Liaison entre actions de développement de l’économie rurale’ en betekent dat lokaal en gebiedsgericht een publiek-private samenwerking tot stand komt, die hun eigen lokale ontwikkelingsstrategie (LOS) schrijft. Een Leadergebied krijgt op basis van een goedgekeurde LOS een beperkt budget, om projecten te subsidiëren die mee uitvoering geven aan hun LOS.

De provincie Antwerpen telt drie Leadergebieden: Leader Kempen Oost, Leader Kempen Zuid en Leader MarkAante Kempen+. De coördinatie van deze drie gebieden gebeurt door Rurant.

Het webproject wordt nog dit najaar gelanceerd.