Rotary Club Kasterlee heeft een flinke bijdrage geleverd voor de aankoop van een kano die ook gebruikt kan worden door mensen met een beperking. De Kastelse kajakclub KKK zal die gebruiken om leerlingen van de school voor buitengewoon onderwijs De 3 Master uit Kasterlee tochten op het water aan te bieden. “Totnogtoe konden mensen met een ernstige beperking niet meevaren, bijvoorbeeld mensen in een rolstoel. Met de nieuwe kano kan dit wel”, zegt Steve Van Sweevelt, voorzitter van Rotary Kasterlee.

De serviceclub schonk 2.250 euro voor de aankoop van het vaartuig dat plaats biedt aan 10 personen, de opbrengst van Kasterlee Fietst in september vorig jaar. “Met donaties aan plaatselijke organisaties willen we onze band met de lokale gemeenschap versterken”, legt Steve Van Sweevelt uit. Recent schonk de organisatie nog 2.000 euro – de opbrengst van de Valentijnsbrunch – aan dezelfde onderwijsinstelling voor de inrichting van een snoezelkamer.

Rotary Club Kasterlee bestaat uit 16 leden uit Kasterlee en omgeving. “Het ledenaantal neemt toe. Geëngageerde mensen mogen zich altijd melden”, aldus nog de voorzitter. De 2-wekelijkse bijeenkomsten vinden plaats in Den Eyck in Kasterlee.