Roger Van Aperen, schepen voor Lokale Economie Hoogstraten

  • Naam: Van Aperen
  • Voornaam: Roger
  • Leeftijd:63 jaar
  • Partij: N-VA
  • Politiek verleden: 6 jaar schepen, 6 jaar raadslid en nu opnieuw schepen
  • Beroep: Purchasing manager
  • Studies: Ingenieur
  • Coalitie in uw gemeente: CD&V – N-VA

 

roger van aperenMADE IN KEMPEN: Hoe is het met de lokale economie in uw gemeente gesteld?

ROGER VAN APEREN: Het is een geweldig, prachtige stad met bloeiende zaken. Zowel kleine, middelgrote als grote ondernemingen vinden hier hun thuis.

MADE IN KEMPEN: Hoe kijkt u terug op het afgelopen half jaar?

VAN APEREN: Ik beschouw het vooral als een inloopperiode.

MADE IN KEMPEN: Wat is het niveau van de gemeentelijke belastingen voor bedrijven?

VAN APEREN: Onze personenbelastingen behoren bij de laagste van het land. Het kadastraal inkomen is onder het gemiddelde van het land. Bedrijfstaksen zijn normaal en drijfkrachtbelasting bestaat niet. Wij proberen een aangename omgeving te scheppen voor onze bedrijven.

MADE IN KEMPEN: Hoe zal deze in de toekomst evolueren?

VAN APEREN: De coalitie is overeengekomen om zolang mogelijk stand te houden met de twee soorten belastingen, zijnde personenbelasting en kadastraal inkomen. Enkel wanneer onze inkomende stroom aan centen onvoldoende zal zijn om onze projecten te verwezenlijken zullen wij genoodzaakt zijn hier verandering aan te brengen.

MADE IN KEMPEN: Wat zijn belangrijke projecten / doelen op economisch vlak in uw gemeente voor de komende jaren?

VAN APEREN: Wij proberen nog enkele industriezones te openen en proberen de leegstand maximaal te benutten.