Edushock : de Rock Werchter van het onderwijs bij Philips

Het Edushock Leerfestival bij Philips in Turnhout bracht zo’n 300 mensen op de been. De fabriek had een hele bedrijsfhal omgebouwd tot “het lichthuis van de educatie.” “Dit was het Rock Werchter van het leren”, zei Dirk De Boe . “We hebben in workshocks samen naar nieuwe onderwijsmogelijkheden gezocht.”

Nogal wat scholen blijven les geven op een vrij traditionele manier. Ex-cathedra. Dat kan. Ons onderwijssysteem is nu eenmaal heel succesvol. Maar het kan ook anders. Er kunnen veel nieuwe creatieve elementen in het onderwijs ingebracht worden. Zoals mindmapping (het inschakelen van tekeningen), het gebruik van tablets en sociale media, het leeftijdsonafhankelijk leren, enz. Vooral de rol van de leraar stond daarbij centraal. Hij wordt in de toekomst vooral een coach die de leerlingen begeleidt op hun zoektocht.

Edushock kreeg de volle steun van Philips dat overigens een van zijn fabriekshallen aan het ombouwen is tot een zogenaamde “open manufacturing campus.” Philips heeft zijn activiteiten in Turnhout de laatste jaren zoals bekend enigszins afgebouwd. De beschikbare bedrijfsruimte zou in dit opzicht verankerd kunnen worden in de regio, is de bedoeling van het bedrijf. In dit opzicht werd Marc Corthout aangetrokken die het project zal begeleiden.

Dirk De Boe is zelf innovatiemanager bij TPVision, de Brugse joint venture van Philips met een Taiwanees bedrijf. De Boe is samen met Pieter Sprangers en Bernard Lernout de auteur van het boek Edushock. Edushock draagt de ideeën van de ombouw in het onderwijs uit. Vandaag ligt al een tweede editie van het werk in de winkel.

Pieter Sprangers is zelf professor aan de Antwerpse Karel De Grote hogeschool. Bernard Lernout runt een eigen leercentrum in Brakel.

Edushock telt vandaag op Twitter al 2300 volgers en de Linkedlngroep verwelkomde onlangs zijn 1000ste lid. Ook op Facebook is er een snel groeiende Edushock community.

Meer info bij Dirk.Deboe@skynet.be