Rijkevorsel leert de wereld bamboe verwerken

OLYMPUS DIGITAL CAMERABamboe kan in toenemende mate gebruikt worden als biomassa voor elektriciteitscentrales. Alvast in Vietnam en Indonesië hebben ze heel veel respect voor de technologie die Oprins Plant uit Rijkevorsel hen in dit opzicht aanbrengt. Het bedrijf van Jan Oprins uit Rijkevorsel heeft er een internationale reputatie mee opgebouwd.

Jan Oprins is als plantenverzamelaar altijd gefascineerd geweest door planten, bloemen, bomen en struiken. Hij bouwde rond zijn biokennis een boomkwekerij die vandaag de allures van een heuse multinational aangenomen heeft. Jan Oprins vliegt de hele wereld rond. Van de Verenigde Staten, naar Congo of Vietnam. De sterke doorbraak van zijn bedrijf heeft evenwel alles te maken met de biotechnologie die hij samen met de Gentse professor Johan Gielis bijeenwerkte. Toen Jan Oprins in 1979 voor de eerste keer bamboe kocht kon die alleen vermeerderd worden door scheuren. Bamboe produceert immers pas zaadvorming na vele decennia. Samen met professor Gielis ging Jan Oprins daarom aan veredeling doen. Zij ontwikkelden daarbij een procedé dat ze sinds 2002 systematisch toepassen.

De versnelde groei van bamboe leidt er nu toe dat de plant in toenemende mate gebruikt kan worden als grondstof voor biomassa in energiecentrales, in de mestverwerking en in de compost. Nogal wat ontwikkelingslanden hebben in dit opzicht heel veel belangstelling voor de technologie van Oprins Plant. Landen als Zuid-Afrika, Vietnam en Indonesië willen bamboe gebruiken voor sociale en economische projecten. De biologische spitstechnologie uit Rijkevorsel kan volgens hen een wezenlijke bijdrage leveren in de strijd tegen de opwarming van de aarde en de verbetering van onze milieubalans.

Dit neemt niet weg dat het bedrijf Oprins Plant verscheidene moeilijke jaren diende te overbruggen. “We moesten onze activiteiten telkens opnieuw herstructureren, afdelingen sluiten, andere dan weer vergroten. Het afgesloten 2012 was echter opmerkelijk beter. Het gaat vandaag in de goede richting.”

Oprins Plant tekent vandaag voor een omzet van pakweg 6,2 miljoen euro. Die bestaat voor 65% uit de distributie en de kweek van bamboe. Er wordt echter ook taxus gekweekt, buxus, hortensia, hydrangeas, Japanse hulst enz. Oprins Plant stelt zo’n 50 mensen tewerk. De firma telt anderzijds ook nog vestigingen in Spanje en Frankrijk. Oprins Tuin is een zusterbedrijf van Oprins Plant en wordt geleid door Paul Oprins, de broer van Jan.

Jan Oprins is onlangs aangesteld als gedelegeerd bestuurder van de Gentse Floraliën.