Retie richt Promotiefonds op voor lokale economie

retie promotiefondsDe gemeente Retie heeft een Promotiefonds opgericht waarmee het de lokale handelaars een duwtje in de rug geeft. Die betalen een verplichte tax en de gemeente legt daar nog eenzelfde bedrag bovenop. Met de pot worden initiatieven betaald als een eindejaarsactie, de kerstverlichting en de gemeentelijke cadeaucheque. “Het fonds komt er op vraag van heel wat handelaars en zij zullen ook mee kunnen bepalen waarvoor het geld wordt gebruikt”, zegt schepen van Lokale Economie Koen Claessens.

Tot dusver moest voor een initiatief als de kerstverlichting en de eindejaarsactie telkens een bedeltocht worden ondernomen langs de lokale handelaars, die soms wel en soms niet meededen. “Twee keer per jaar organiseren we een ronde tafel voor de lokale economie en daar kwam vanuit de handelaars zelf de vraag om het anders te organiseren. Ook al omdat er momenteel geen werkende Unizo-afdeling in de gemeente is”, legt Claessens uit.

Geen nieuwe tax
De gemeente vond inspiratie bij andere gemeenten waar al een gemeentelijk Promotiefonds bestaat en werkte een eigen reglement uit. “Alle handelaars in de handelskern betalen een verplichte bijdrage van 100, 80 of 50 euro afhankelijk van hoe dicht men bij de markt zit. Wij als gemeente verdubbelen dat bedrag. Let op: dit is geen extra tax. Een handelaar betaalde vroeger meer wanneer hij aan alles deelnam. Niet alleen winkeliers vallen onder de retributie, ook cafés, banken en apothekers.” In totaal gaat het om een 80-tal betrokkene.

Momenteel wordt een comité opgericht waarin handelaars zetelen dat zal beslissen over de besteding van het budget. “Dat kunnen de bestaande initiatieven zijn maar misschien ook nieuwe”, aldus nog Koen Claessens.

In de Kempen bestaan al gelijkaardige initiatieven in Turnhout en Geel.