Retie heeft een bedrijventerreinmanager

bedrijventerreinmanager retieAlle ondernemingen op het bedrijventerrein Beemdekens in Retie krijgen in de loop van deze maand Griet Goor op bezoek. Zij is vanuit de intercommunale IOK aangesteld als bedrijventerreinmanager. De bedoeling is dat zij samenwerkingen tot stand brengt en de communicatie verbetert.

Als voorbereiding op het bedrijventerreinmanagement werd een werkgroep opgericht met vertegenwoordigers van de bedrijven, de IOK en de gemeente Retie. Zij kwamen alvast met een aantal actiepunten waar ze op korte termijn werk van willen maken. Het gaat om de uitstraling van de bedrijvenzone, de bewegwijzering, het verbeteren van de communicatie tussen de bedrijven en de gemeente en tussen de bedrijven onderling en het aanbieden van collectieve diensten.

Samen afval verwijderen
“Neem bijvoorbeeld afvalverwijdering”, zegt Dirk Spooren van Orakel/b-token en tevens Voka-ambassadeur op de bedrijvenzone. “Nu organiseert elk bedrijf dat voor zich. Door samen een beroep te doen op één firma, zou dat veel efficiënter en dus goedkoper kunnen. Een ander voorbeeld zijn brandblussers. Nu begint iedereen de kilometers te betalen vanaf het moment dat de technicus van de brandblusfirma daar vertrekt. Moest die man tegelijk in een heel aantal firma’s kunnen langskomen, zou de transportkost veel minder zijn.”

De hele maand juni brengt de bedrijventerreinmanager een persoonlijk bezoek aan de ondernemingen. Op basis wat ze daar verneemt, worden keuzes gemaakt en acties opgestart. Eind augustus vindt een overleg plaats met alle bedrijven.