RESOC vraagt steun voor Kempense unieke niches

19-Beyens-Frank-2186-1024x682

Foto: Resoc Kempen : Frank Beyens

RESOC Kempen, het overlegplatform van sociale partners, Kempense lokale besturen en de provincie Antwerpen, heeft zijn memoranda overgemaakt aan de Vlaamse onderhandelaars en aan informateur Bart De Wever. Deze memoranda omvatten de sociaaleconomische prioriteiten van de Kempense sociale partners, lokale besturen en de provinciale vertegenwoordigers.

In de memoranda wordt steun gevraagd voor de precaire Kempense economische situatie. De crisis laat zich nog steeds sterk voelen in de Kempen. De werkloosheid blijft hoog en de jeugdwerkloosheid is in stijgende lijn. De regio heeft dan ook nood aan een prioritaire aanpak in het sociaaleconomisch beleid van de volgende regeringen. Met DYNAK (het Dynamisch Actieplan Kempen) is met de steun van het Agentschap Ondernemen, in kaart gebracht waar de toekomstige mogelijkheden liggen voor economische groei en jobcreatie. In het bijzonder is nagegaan waar de slimme specialisatiemogelijkheden liggen voor de Kempense economie. In totaal zijn er vijf Kempense unieke niches in beeld gebracht waarbinnen 13 projectvoorstellen zijn uitgewerkt, namelijk:

  • Geothermie
  • Nucleaire technologie en dienstverlening
  • Productie van nieuwe, biogebaseerde grondstoffen
  • Innovatieve binnenvaarttoepassingen
  • Revalidatie en personaliseerde zorg

In elk van deze niches is er unieke Kempense expertise en/of infrastructuur aanwezig die niet gemakkelijk te kopiëren is naar andere regio’s.  Deze slimme specialisaties moeten de komende jaren verder tot ontwikkeling gebracht worden. Hiervoor is steun nodig van de volgende Vlaamse regering.

Mobiliteit
De memoranda omvatten vragen over verschillende Kempense streekdossiers, zoals de nucleaire activiteiten en de gevangenissen. Een ander topic dat hoog op de politieke agenda moet staan is mobiliteit. Er moet (nog) meer ingezet worden op duurzame mobiliteitsoplossingen, door bijvoorbeeld het mobiliteitsbudget in te voeren en het bus- en spoorverkeer in en naar de Kempen gevoelig te verbeteren. Het verder uitvoeren van het Masterplan 2020, de verbreding van de E313 en de  uitvoering van het actieplan van de Mobiliteitsstudie Noorderkempen zijn cruciaal. Prioriteit moet gegeven worden aan duurzame logistiek. Met het LITC, het Logistieke Innovatie en Training Centrum, in Laakdal beschikt de Kempen over een state-of-the art infrastructuur die de Vlaamse logistieke sector kan versterken.

Vergrijzing
Naast economische uitdagingen, wordt de regio geconfronteerd met een snel vergrijzende bevolking, stijgende armoede en een sociaal weefsel dat onder druk staat. Daarom kaart RESOC Kempen in dit memorandum uitdrukkelijk een aantal prioritaire dossiers in de welzijn- en gezondsheidssector aan. Wachtlijsten in de geestelijke gezondheidszorg moeten worden weggewerkt; er moet eindelijk een erkenning komen voor het residentieel drugopvangcentrum het ‘Kader’, en innovatieve en creatieve oplossingen om in te kunnen spelen op de noden van de vergrijzing moeten alle kansen krijgen. Dit betekent onder meer dat de volgende Vlaamse regering de verderzetting van LiCaLAb, de proeftuin rond wonen en zorg, mogelijk moet maken.