RESOC Kempen wint NV gezond award

actie resoc kempenRESOC Kempen, het regionaal sociaaleconomisch overlegcomité van de Kempen, is door de jury van de ’nv gezond award’ verkozen tot winnaar van de categorie ‘individuele KMO’. “We zijn heel blij met deze award”, zegt coördinator Dominique Van Dijck. “RESOC Kempen wil niet enkel duurzaamheid promoten, maar zelf ook het goede voorbeeld geven. De aandacht voor gezondheid op de werkvloer kadert binnen ons  breder beleid op het vlak van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). De award is een mooie erkenning van onze inspanningen.”

Drie maanden lang is het team bewust bezig geweest met gezond eten, genoeg bewegen, een correcte zithouding achter de pc’s en werkbaar werk (aspecten zoals stress, veiligheid, balans werk-privé, leerkansen, enzovoort). “Via interne nieuwsbrieven kregen de collega’s meer informatie over deze thema’s en werden verschillende acties aangekondigd. De ‘fruithaas’ liet appels achter op onze bureaus en introduceerde de fruitmand, collega’s werden aangemoedigd om ‘gezonde proevertjes’ mee te brengen, de ‘zit-je-goed-dokter’ kwam langs om onze zithouding te verbeteren, we organiseerden een wedstrijdje ‘stappen tellen’ en uit de  personeelsbevraging op het vlak van ‘werkbaar werk’ kwamen, naast een algemene goede score, toch nog een aantal werkpunten. Collega’s konden ook suggesties doen en elkaar tips geven op hiervoor gemaakte ‘wc-flappen’.”

RESOC Kempen bekijkt nog hoe ze de aandacht voor gezondheid levend kan houden in het team, maar besluit dat er toch een gedragsverandering heeft plaats gehad. Zo wordt er meer fruit gegeten op het werk en zijn collega’s zich bewust dat met een overwegend zittend beroep je elke kans om te bewegen moet aangrijpen. “Wat werkte, was de ludieke aanpak van de campagne”,  zegt Dominique Van Dijck. “Er werd niet met het vingertje gewezen, maar verandering in gedrag werd aangemoedigd met leuke, positieve en aanmoedigende acties.”

Recent werd er een MVO-werkgroep opgericht voor de bedrijven en organisaties op de Campus Blairon, waar ook RESOC Kempen gehuisvest is. In die werkgroep kunnen op het vlak van gezondheid gezamenlijke acties opgezet worden en goede praktijken gedeeld worden.

Het VIGeZ en zijn partners willen met de ‘nv gezond award’ KMO’s in beweging brengen om meer aandacht te hebben voor gezondheid op de werkvloer. Dit vanuit de overtuiging dat gezonde werknemers zich meer betrokken voelen tot hun werkgever en dus minder snel afhaken. De ‘nv gezond award’ wil ook de samenwerking tussen KMO’s stimuleren en roept daarom twee categorieën in het leven: de categorie ‘individuele KMO’ en de categorie ‘groep van KMO’s’.