RESOC Kempen doet oproep aan Vlaanderen

michel meeusRESOC (Regionaal Sociaal-Economisch Overlegcomité) Kempen ziet de laatste tijd de Kempense industrie krimpen en heel wat jobs verloren gaan. Toch zijn er volgens economisch overlegplatform ook uitwegen. “We zijn uitermate bezorgd”, zegt RESOC-voorzitter Michel Meeus. “We blijven echter niet bij de pakken zitten. Door – onder andere – onze ligging, de aansluiting bij de economische kern rond de Antwerpse haven, door de creativiteit en productiviteit van onze mensen, door ons sterk industriegedreven economische weefsel en unieke expertises, is er een bijzonder groot potentieel om het tij te keren.” Dit potentieel moet geactiveerd worden met steun van de Vlaamse overheid op korte termijn en een strategisch actieplan voor de regio.

logo-RESOC-Kempen“Om van de Kempen een bloeiende economische regio te maken, hebben we een duwtje in de rug nodig. En hiervoor kijken we naar de Vlaamse Overheid. Op korte termijn vraagt de regio aan Vlaanderen om 10 slimme investeringen in de Kempen te doen voor 2000 nieuwe jobs.”  Ook vraagt de regio dat de Vlaamse overheid actief de samenwerking met Limburg in het kader van het SALK stimuleert en ondersteunt. Denk aan gedeelde infrastructuur (Albertkanaal, E313), maar ook de unieke expertises die vanuit de Kempen kunnen aangereikt worden (tuinbouw, logistiek, zorginnovatie, waterstoftechnologie, maakindustrie…). De gevraagde investeringen op het gebied van innovatie, mobiliteit, ruimtelijke ordening en in de brede zin van het woord, zijn samengebracht in een 10-puntenplan.

Mon Verrydt, SERR (sociaal-economische raad regio Kempen)-voorzitter, benadrukt de kracht van de regio: “Sterk aan deze oproep is dat ze tot stand gekomen is door een nauwe samenwerking in de streek. Alle RESOC partners en andere sterke actoren in de streek, gaande van lokale besturen, provincie Antwerpen, werkgevers- en werknemersorganisaties, VDAB, IOK, SPK, Thomas More en VITO doen samen deze oproep.”