renilde crapsDe raad van bestuur van Voka – KvK Kempen heeft gisteravond Renilde Craps aangewezen als nieuwe gedelegeerd bestuurder. Ze volgt Jan Hendrickx op, met wie een aantal weken geleden de samenwerking werd stopgezet. Hendrickx leidde de voorbije 6 jaar de Kempense werkgeversorganisatie.

Renilde Craps was sinds haar indiensttreding in juni 2015 bij Voka-Kempen Directeur Diensten. Voordien was ze 13 jaar lang directeur van Flanders’ Drive in Lommel, een Vlaams onderzoekscentrum voor de voertuigindustrie. Naast haar job binnen de Kamer is ze ook lid van de raad van bestuur van Flanders’ Bike Valley in Beringen.

Binnen Voka-Kempen wordt de unanieme beslissing van de raad van bestuur over haar aanstelling als nieuwe gedelegeerd bestuurder bevestigd. In de loop van de week volgt hierover een verdere communicatie.