Rem-B Hydraulics uit Beerse heeft een belangrijk contract beet in de sector van de windenergie. Medewerkers van het bedrijf voeren momenteel testen van hydraulische leidingen uit voor een maritiem windmolenpark voor de kust van Engeland. “Iedere hydraulische leiding dient 100 % lekdicht te zijn omdat dit een serieuze impact kan hebben op de stabiliteit van de windmolens”, zegt Paul Dickens van Rem-B Hydraulics.

De opdracht van het Kempense bedrijf bestaat uit het testen van de hydraulische leidingen in de zogenaamde ‘jackets’. Dat zijn reusachtige metalen frames tussen de ondergrondse betonfundering en de bovengrondse windmolen. Elke jacket bevat in totaal zo’n 500m aan hydraulische leidingen en koppelingen, en die moeten worden getest op hun lekdichtheid. “We doen dit met een eigen ontworpen testunit met bijhorende gesofisticeerde meetapparatuur”, legt Paul Dickens uit. “Hierbij wordt olie op een gecontroleerde manier en gedurende een vastgelegde tijd onder een druk van 350 Bar door de leidingen gejaagd. De testen gebeuren bij onze klant on site vooraleer de jackets naar zee vertrekken. Eenmaal de leidingen zijn getest en goed bevonden, wordt voor iedere jacket een testrapport opgemaakt en kunnen de jackets verder worden samengesteld tot complete windmolens. Via de hydraulische leidingen wordt de stabiliteit van de windmolen verzekerd. Deze metingen zijn dus van levensbelang.”

Steentje bijdragen
Rem-B Hydraulics heeft nu een contract voor het testen van de eerste 28 jackets, goed dus voor meer dan 14 km hydraulische leidingen. “Wij herstellen en testen bij REM-B dagelijks hydraulische cilinders, pompen, motoren, ventielen en dergelijke, maar dit is toch wel iets heel speciaal. Uiteraard hopen we om ook in de toekomst ons steentje te kunnen blijven bijdragen binnen de alsmaar groeiende sector van de hernieuwbare energie”, aldus nog Paul Dickens.

Het uiteindelijk windmolenpark zal meer dan 80 windmolens bevatten met een capaciteit van zo’n 660Mw, goed het energieverbruik van 47.000 gezinnen. De bouw op zee gaat nog dit jaar van start.

Rem-B Hydraulics stelt in Beerse net geen 50 medewerkers tewerk en realiseert 12,5 miljoen omzet per jaar.