Terwijl het wegverkeer dicht slibt, floreert de binnenvaart. Het voorbije jaar werden over de Vlaamse waterwegen ruim 750.000 containers vervoerd, dat is een stijging met 9% tegenover 2015. De tonnage steeg met 4,5% naar 70,5 miljoen ton. De opwaardering van het Albertkanaal droeg bij aan deze groei. De cijfers zijn afkomstig van de waterwegbeheerders nv De Scheepvaart, die het beheer heeft over de Kempense kanalen en het Albertkanaal, en Waterwegen en Zeekanaal, dat actief is in de rest van Vlaanderen.

Al voor het zevende jaar op rij laat het containervervoer een stijging optekenen, in 2016 met 62.000 TEU (Twenty feet Equivalent Unit). “De binnenvaart in Vlaanderen heeft nog enorme mogelijkheden”, zegt Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts. “Deze groei toont aan dat we terecht investeren in de verdere uitbouw van onze waterwegen. Elke vracht die over het water gaat, belandt niet in de file. Het aandeel van de binnenvaart in de vervoersketen willen we verder verhogen. Met investeringen in infrastructuur en innovatie varen onze waterwegen een mooie toekomst tegemoet.”

Fusie
“Onze waterwegen zijn een belangrijke schakel in duurzame en betrouwbare mobiliteit in Vlaanderen. Met de opwaardering van het Albertkanaal, de uitbouw van de Seine-Scheldeverbinding en de modernisering van het kanaal naar Charleroi willen we deze evolutie verder versterken”, meent Chris Danckaerts, gedelegeerd bestuurder van nv De Scheepvaart en waarnemend gedelegeerd bestuurder van Waterwegen en Zeekanaal nv. Beide entiteiten zijn sinds 1 januari gefuseerd tot De Vlaamse Waterweg nv. “Onze fusie geeft ons ook de nodige slagkracht om van de Vlaamse waterwegen echte snelwegen te maken. Als één beheerder gaat De Vlaamse Waterweg nv in volle vaart de toekomst tegemoet”, aldus nog Chris Danckaerts.