© Provincie AntwerpenDe provincie Antwerpen geeft tot 75% subsidie aan vernieuwende initiatieven in de sociale economie. Bovendien heeft ze de procedure voor de projectaanvraag vereenvoudigd. Wie een idee heeft, moet voor 1 september een samenvatting indienen.

Organisaties en bedrijven die actief zijn in de sociale economie komen in aanmerking voor deze ‘impulssubsidie innovatieve projecten in de sociale economie’. Er zijn initiatieven mogelijk in diverse sectoren: logistiek, distributie, natuurwerk, catering, fietsenateliers, enz.

Hefboom
“Ik hecht veel belang aan dit beleidsdomein omdat het een hefboom is voor kansengroepen op de arbeidsmarkt“, zegt gedeputeerde voor Sociale Economie Peter Bellens. “Eén van onze speerpunten zijn bijvoorbeeld inclusieve projecten, waarin de samenwerking met het reguliere bedrijfsleven voorop staat. Die bieden de beste kans op een duurzame baan. Maar daarnaast ondersteunen we ook nog tal van andere initiatieven.”

De belangrijkste voorwaarden om voor deze subsidies in aanmerking te komen zijn dat het project wordt uitgevoerd op het grondgebied van de provincie Antwerpen, dat het een bovenlokaal of provinciaal belang heeft en dat het niet behoort tot de reguliere werking van de indiener. Bij het beoordelen van de aanvragen heeft investeren in mensen de voorkeur op zuiver materiële investeringen.

Op de website van de provincie vind je meer informatie.