Project Jongeren en Ondernemerschap: helft startte met eigen zaak

Joost BevernageVan de twaalf jongeren die begin 2015 zijn gestart met het project Jongeren en Ondernemerschap, hebben er intussen zes een eigen zaak opgestart. Het project is een initiatief van Syntra AB, Unizo en VDAB in de provincie Antwerpen.

Het project Jongeren en Ondernemerschap kadert in een ruime aanpak van de jeugdwerkloosheid in de provincie Antwerpen. Naast werken in loondienst in een bedrijf moet zelfstandig ondernemerschap volgens VDAB en UNIZO een volwaardige piste worden in de loopbaan van een jongere. Jongeren zijn de winnende generatie ondernemers van de toekomst. Als motor van onze economie heeft deze generatie er alle belang bij een doeltreffende en maatgerichte begeleiding te krijgen bij de opstart van een eigen zaak.

Jonge doelgroep
Doelgroep van het project waren werkzoekende jongeren tussen 18 en 30 jaar met een concreet ondernemersidee die bereid waren om een zelfstandige zaak op te starten in hoofdberoep. De jonge werkzoekenden kregen eerst de mogelijkheid om hun ondernemersidee te onderzoeken op de haalbaarheid en indien nodig een diploma bedrijfsbeheer te halen bij Syntra AB. Vervolgens werden ze gecoacht door startersadviseurs en experten van UNIZO via workshops en individuele gesprekken rond ondernemende thema’s.

“Het is handig dat je wordt begeleid door verschillende partners zoals VDAB, UNIZO en Syntra AB. Zij helpen je om mogelijke problemen in een bredere context te plaatsen”, vertelt Joost Bevernage die sinds kort bedrijfsfilms maakt met zijn eigen productiehuis. Hieronder zie je een filmpje dat Joost maakt over de opleiding.