vitoMinder goed nieuws over de proefboring in het kader van het diepe geothermie-project op de Balmatt-site in Mol. “Momenteel kampen we met een achterstand van een 20-tal dagen en hebben we problemen bij de bekisting van de boorpijp”, meldt afgevaardigd-bestuurder Dirk Fransaer van onderzoeksinstelling Vito bij de voorstelling van de scholenbezoeken aan de site. Voor het project breekt het uur van de waarheid aan.

Het startschot voor de eerste proefboring in Vlaanderen werd op 14 september jl. gegeven in aanwezigheid van ministers, prominenten en een belangrijke Chinese delegatie. Om maar te zeggen: er zijn veel ogen gericht op wat er zich momenteel in de diepe Molse ondergrond afspeelt. De boring tot op een diepte van zo’n 3,8 km moet aantonen dat in de streek uit grote diepte water kan worden opgepompt voor verwarming en het produceren van stroom. Voldoet het proefproject, dan kunnen er nadien in de provincies Antwerpen en Limburg 80 tot 100 geothermische centrales worden gebouwd en warmtenetten aangelegd.

Cement stort in
Maar zover zijn we nog lang niet. “Momenteel zitten we op een diepte van 3.148m, een absoluut record voor België. En we bevinden ons nu in de zone van de waarheid”, aldus Dirk Fransaer. “Aanvankelijk zaten we voor op de planning, maar nu lopen we een 20-tal dagen vertraging op. Daardoor verwachten we pas tegen eind december klaar te zijn met de eerste proefboring. De reden? We kwamen een paar hardere gesteentes tegen dan we hadden verwacht. En er zijn problemen met de bekisting. Wanneer je boort, is het natuurlijk de bedoeling om die schacht open te houden. Dat gebeurt met cement, maar wanneer we nu een buis weghalen, stort het cement in. Dat is momenteel het probleem en nu moeten we zien hoe we dat cement droog kunnen krijgen. Daarvoor is het ook een proefproject.”

Eens dat probleem is opgelost, moeten de komende 700 tot 800 meter uitwijzen hoeveel water er beschikbaar en welke temperatuur dat heeft. Na de eerste volgt nog een tweede proefboring op dezelfde site.