Preventie, hergebruik en recyclage van afval

Paul MackenZeg nooit zomaar afval tegen herbruikbaar en recycleerbaar materiaal. Terwijl primaire grondstoffen steeds schaarser worden, staan we zo ver met verwerkingstechnieken dat gerecycleerde materialen vaak zuiverder zijn en milieuvriendelijker gewonnen kunnen worden dan primaire grondstoffen. We beschikken in onze Kempen over alle knowhow. Een overzichtje in 4 afleveringen. Vandaag: IOK Afvalbeheer

Het IOK Afvalbeheer is een vereniging die door alle Kempense gemeenten werd opgericht. Zij besloten samen werk te maken van afvalbeheer en startten zo’n goede twintig jaar geleden met de collectieve inzameling van huishoudelijk afval.

“De gemeentes wilden een afvalbeheer dat dicht bij de burger stond. Een geslaagd afvalbeheer begint immers bij de bron en dus richten wij onze grootschalige communicatiecampagnes rechtstreeks tot gezinnen en scholen”, vertelt Paul Macken, directeur IOK Afvalbeheer.

“Een Kempenaar produceert zoals elke Vlaming 550 kg afval per jaar. Vlaanderen wil zo weinig mogelijk restafval overhouden en mikt op een maximum van 150 kg afval per jaar per inwoner. Kempenaars zijn kampioenen in het sorteren, want wij slagen erin om zelfs onder de 100 kg per inwoner te komen”, weet Macken.

“In de eerste plaats gaan we onze inwoners stimuleren om zoveel mogelijk afval te voorkomen, bijvoorbeeld door ook zelf te gaan composteren. Daarnaast zetten we hen aan om nog bruikbare spullen  een nieuw leven toe te kennen via de Kringloopwinkels. Wat er dan nog overblijft, gaan we selectief sorteren, zowel thuis als in de containerparken.”

In moderne containerparken worden 30 verschillende afvalstromen ingezameld. Bedoeling is om zoveel mogelijk van al dit ingezamelde materiaal een geschikte behandeling te laten ondergaan, waardoor het terug ingezet kan worden als grondstof. Papier en karton gaan naar een papierfabriek in Gent waar nieuw papier wordt gemaakt van oud papier. Ook PMD-materiaal wordt volledig gerecycleerd. Gevaarlijke stoffen zoals asbest halen we uit de afvalketen. “Restafval gaan we met onze mechanisch-biologische scheidingsinstallatie behandelen. Alle niet-brandbare materialen en de ferro- en non-ferrometalen halen we eruit. Die worden door andere bedrijven nog tot het uiterste gerecycleerd. In restafval zitten vaak ook nog organische componenten zoals vergane etenswaren. Die worden in onze installatie gedroogd, een beetje volgens het principe van de composthoop. Wat overblijft kan dan weer gebruikt worden als brandstof om groene energie op te wekken. Op die manier sluiten we de kringloop van afval.”