Pleidooi voor meer flexibiliteit tijdens Nocturne van de Kempen

nocturne van de kempenGisteravond bliezen zo’n 500 ondernemers, kaderleden, politici en andere Kempense stakeholders verzamelen in het Paterspand in Turnhout voor de 23ste Nocturne van de Kempen, een organisatie van Etion Kempen (voorheen VKW). Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon sprak de gastrede uit, terwijl voorzitter Michaël Bremans van Etion Kempen een lans brak voor meer flexibiliteit.

“Om jobs mogelijk te maken zijn twee elementen essentieel: de loonkost en flexibiliteit. Met de taxshift is een eerste stap gezet in het beheersen van de loonkost, toch is het belangrijk dat er verdere stappen worden gezet om te zorgen dat de loonkosten van de laagste inkomens verder naar beneden kunnen zodat bedrijven voor dergelijke jobs een alternatief hebben voor automatisatie of outsourcing”, sprak Bremans.

“Verder kan er worden gedacht aan een uitgebreider systeem van flexi-jobs zoals dat nu in de horeca werd ingevoerd. Ondernemers moeten de mogelijkheid krijgen om tijdelijke pieken op een betaalbare manier in te vullen en mensen moeten de mogelijkheid hebben om hun inkomen aan te vullen door bij te verdienen op een manier die hen financieel beter maakt.”

Meer groei en welvaart
“Flexibiliteit laat ook bedrijven toe om meer mensen aan te nemen als het goed gaat, zonder dat deze contracten als een zwaard van Damocles boven hen zweven wanneer het plots wat minder gaat. Dit zal in globo de tewerkstelling ten goede komen en onze bedrijven sterker maken. Een meer flexibele arbeidsmarkt kan nog heel wat potentieel vrijmaken in onze ondernemingen. Dit zal economische groei en welvaart genereren.”

“Flexibiliteit is ook belangrijk om te zorgen dat we concurrentieel blijven met de ons omringende landen. In een regio die het logistieke centrum van Europa wil zijn, is het hemeltergend dat in de voorbije jaren de online markt vooral vanuit de ons omringende landen gedirigeerd werd omdat ons land te traag was om de noodzakelijke nachtarbeid te regulariseren.”