Plannen voor drie windturbines op terreinen van Molse bedrijven

windmolenHandling Company Mol wil op de Industriezone Berkebossen in Mol drie windturbines realiseren met een rotorhoogte van maximum 92 meter en een tiphoogte van 150 meter. Het gaat om windturbines van 2 tot 3 megawatt. Volgens het ingediende dossier wekken deze turbines een jaarlijkse hoeveelheid stroom op voor een equivalent van 4.200 gezinnen.

De drie windturbines zouden volgens het dossier komen op drie bedrijfspercelen, parallel langs het kanaal Dessel-Kwaadmechelen. Concreet gaat het om de bedrijfspercelen Handling Company Mol, Vets Betonwerken en het afvaloverslagstation van intercommunale IOK Afvalbeheer.

Openbaar onderzoek
Vooraleer de windturbines kunnen worden gebouwd en uitgebaat, moet de initiatiefnemer over een milieuvergunning en een stedenbouwkundige vergunning beschikken. Eerder al liep een openbaar onderzoek naar de milieuvergunning voor de exploitatie, van 20 augustus tot vrijdag 18 september loopt het openbaar onderzoek naar de stedenbouwkundige vergunning. Alle geïnteresseerden kunnen de plannen tijdens het openbaar onderzoek inkijken bij het gemeentebestuur.

De bevoegdheid van het gemeentebestuur beperkt zich tot het geven van advies. Uiteindelijk neemt de Vlaamse overheid de definitieve beslissing.