Plaats voor 80 extra bedrijven op uitbreiding De Kluis in Hoogstraten

hoogstratenDe uitbreiding van bedrijvenzone De Kluis in Hoogstraten is een stap dichterbij gekomen. Deze week heeft de gemeenteraad het licht op groen gezet voor wegen- en infrastructuurwerken. Op de uitbreiding van 40 hectare is plaats voor een 80-tal bedrijven. Die zullen samen naar schatting een 1000-tal mensen tewerkstellen.

Aan de Heuvelstraat komt een zone voor kleinere bedrijven. Verder schommelen de kavels tussen 2.500 en 5.000 vierkante meter. De nieuwe zone krijgt een duurzame ontwikkeling. Er worden al voorzieningen getroffen voor de aanleg van een warmtenet in combinatie met het opwekken van geothermische energie. Omdat de zone zich in een beekvallei bevindt, komen er bufferzones voor hemelwater. Fietsers krijgen de beschikking over een dubbelrichting fietspad en fietssuggestiestroken.

Beperkingen
In principe kunnen de wegwerkzaamheden eind dit jaar starten. Intercommunale IOK voert de besprekingen met gegadigden. Op het terrein is ruimte voor bedrijven die actief zijn in productie, verwerking, recyclage van goederen, bouwnijverheid, onderzoek en logistiek. Agrarische bedrijven, mestverwerking, detailhandel en kantoorgebouwen zijn niet toegestaan.