Philips getuigt: de genetwerkte fabriek is de fabriek van de toekomst

De maakindustrie is en blijft de motor van de Vlaamse economie.  Op wereldvlak is de maakindustrie in volle transitie. Vlaanderen moet volop inzetten op deze nieuwe evoluties. OMC vzw (Open Manufacturing Campus) zet in het kader hiervan de Manufacturing Cyclus op, die volledig gericht is op de 7 transformaties die nodig zijn om de Fabriek van de Toekomst uit te bouwen.  Op het vijfde symposium op 27 februari 2014 is het thema ‚genetwerkte fabriek’. 

De genetwerkte fabriek is een elementaire stap in de transformatie naar ‚fabrieken van de toekomst’. Concreet zullen fabrieken als open organisaties intens samenwerken in een netwerk met andere bedrijven.

Made in Kempen kon al van gedachten wisselen met één van de sprekers, Pascal Indekeu, Supply Chain Manager Philips Turnhout en Uden.

Wat is volgens u belangrijk voor de ‚fabriek van de toekomst’?
Het toenemend belang van integratie over de fabrieksgrenzen heen. Enkele jaren geleden bestonden er al eerder informele of in het beste geval functionele processen tussen verschillende partijen. Vandaag is het noodzakelijk om integraal de processen aan te sturen, het zgn. ‘value stream’ denken, over de functies of individuele processen heen. De value stream-aansturing kijkt naar ‚productfamilies’, een groep van commerciële producten die bij elke processtap in de keten waarde toevoegen aan het component om uiteindelijk terecht te komen als eindproduct bij de gebruiker. De waardeverhoging die tot stand komt in de keten door de verschillende processtappen, dienen maximaal op elkaar afgestemd te zijn om, met een minimale investering van kosten, het maximale rendement te verzekeren. Daarbij wordt ernaar gestreefd om alle ‚niet’-waarde-toevoegende elementen te elimineren (= Lean manufacturing) en dit over de totale value stream i.p.v. enkel binnen de muren van de fabriek.

Hoe timmert Philips aan die weg?
Door gebruik te maken van deze ‘Lean manufaturing’ principes, trachten we volgens een bepaalde structuur en projectmanagement continu op zoek te gaan verbeteringen met als doelstelling om de ratio ‚waarde-toevoegend’ vs ‚niet-waarde-toevoegend’ verder te optimaliseren. We streven ernaar om deze bedrijfsfilosofie te verankeren in het DNA van elke betrokkene werknemer in alle geledingen van de onderneming, elke dag opnieuw, door veel aanwezig te zijn op de werkvloer enerzijds en gedragscodes toe te passen anderzijds.

Waarop zal u focussen in uw uiteenzetting? Wat wilt u de aanwezigen meegeven?
Ik wil het bovenstaande verhaal meegeven en dit illustreren a.d.h.v. twee praktijkvoorbeelden. Eentje met een interne partij (Philips Uden) en eentje met een externe partij (Chinese leverancier ‘Pacific Quartz’).

Alle info en inschrijvingsmodaliteiten vind je op deze link.