Peter Aerts

Peter Aerts

Provinciaal directeur van Unizo Peter Aerts heeft die functie ingeruild voor die van operationeel directeur van het opleidingscentrum Syntra AB, dat nauw verbonden is met Unizo. Aerts was bijna 2 jaar provinciaal Unizo-directeur.

“Peter Aerts zat in het dagelijks bestuur van Syntra AB en kende dus de organisatie”, verduidelijkt Lieve Struyf van Syntra AB, dat onder meer het Syntra-opleidingscentrum aan de Kempenlaan in Turnhout exploiteert.

Synergieën
Er beweegt nog meer binnen de organisatie. De voorbije maanden werkten Syntra AB en Syntra Brussel aan een plan voor een nauwere samenwerking op verschillende vlakken, zoals overkoepelende diensten als HR, marketing,… Het is de ambitie van beide organisatie om door die samenwerking efficiëntiewinsten te boeken.

Intussen heeft Syntra AB ook de samenwerking met directeur-afgevaardig bestuurder Erik Van Laer in onderling overleg beëindigd. Zijn taken worden tot het einde van het mandaat (30 juni 2017) overgenomen door Patrick Vandenbussche, directeur-afgevaardigd bestuurder van Syntra Brussel. Directeur Peter Aerts zal de nieuwe afgevaardigd bestuurder bijstaan in de dagelijkse operationele leiding van Syntra AB. “Voor onze vestiging in Turnhout zijn er geen gevolgen”, benadrukt Lieve Struyf.