Penitentiaire instellingen bieden productieruimte en arbeidskrachten voor Kempense bedrijven

RGA smidseSinds 1 oktober worden de werkplaatsen in de penitentiaire instellingen in de regio Antwerpen, Beveren, Merksplas, Turnhout, Hoogstraten en Wortel centraal beheerd vanuit Merksplas door het team van Kizzy Rombaut, teamleader bij RGA (Regie van de Gevangenisarbeid).

“Bedrijven kunnen bij ons terecht voor de aankoop van materiaal dat gemaakt wordt door gedetineerden in onze ateliers of kunnen beroep doen op onze arbeidskrachten. Wij hebben immers een aantal ateliers die specifiek zijn ingericht als schrijnwerkerij, drukkerij, naaiatelier… waardoor wij bepaalde aspecten van het productieproces kunnen overnemen. Wat veel bedrijven echter niet weten is dat wij atelierruimte en goedkope arbeidskrachten ter beschikking kunnen stellen, waardoor zij de productie regionaal kunnen behouden en niet moeten uitwijken naar het buitenland. Bedrijven kunnen deze ateliers helemaal inrichten als productie-eenheid en  leveren hierbij de nodige machines, grondstoffen, kledij ,schoeisel en verpakking, wij stellen onze arbeidskrachten ter beschikking.”

RGA staat ook open voor innovatieve ideeën rond tewerkstelling van gedetineerden. Heeft u een project of idee waarbij gedetineerden ingeschakeld kunnen worden, mag u altijd contact opnemen met het team van Kizzy Rombaut. Tel. 0497 51 84 03 of info.mesomerksplas@just.fgov.be

De Regie van de Gevangenisarbeid (RGA) is een staatsdienst belast met de tewerkstelling en beroepsopleidingen van gedetineerden. De tewerkstelling van gedetineerden heeft vooral een sociale insteek, met als hoofddoel de reclassering in de maatschappij. “De gegenereerde winst wordt gebruikt om het gevangeniswezen te optimaliseren, voor herstelgerichte detentie of om schadeloosstelling van slachtoffers te verzekeren.