De werkzaamheden aan de drukke N13 tussen Geel en Herentals zijn uitgesteld. Aanvankelijk was meegedeeld dat vanaf 1 maart eenrichtingsverkeer zou worden ingevoerd, maar dat is uitgesteld naar ten vroegste 2 mei. De handelaars en bedrijven langs de verbindingsweg zullen er niet om treuren, temeer omdat de einddatum dezelfde blijft.

“Reden voor de aanpassing is om de bomen langs de weg pas later te laten rooien en daardoor kan de weg langer worden benut”, laat Aquafin in een mededeling weten.

Naast een structureel onderhoud van de gewestweg en enkele zijstraten in Geel en Olen komen er onder meer riolering, een nieuwe waterleiding en worden de fietspaden tussen Herentals en Geel volledig vernieuwd.

5 werkzones
Momenteel vernieuwt Pidpa langs de N13 een waterleiding met kleine diameter. Deze werken kunnen worden uitgevoerd zonder ingebruikname van de rijweg. Wel wordt het fietspad in de rijrichting van Herentals plaatselijk ingenomen naargelang de vordering van deze werken. In mei start Pidpa – na het rooien van de bomen – met de aanleg van een grote distributiewaterleiding.

Om de hinder te beperken werd het volledige traject – de N13 tussen het kruispunt met de Antwerpseweg en de grens Olen-Herentals – opgesplitst in 5 werkzones. Zodra de hoofdaannemer voor de wegen- en rioleringswerken is aangesteld, wordt de timing en fasering in detail uitgelegd tijdens een infoavond.