Voka - KvK Kempen schenkt pc's aan technische schoolLeerkrachten van de afdeling Mechanica-Elektriciteit van het Sint-Jozefinstituut in Geel hebben een 10-tal oude pc’s en laptops opgehaald bij het Huis van de Ondernemer, de thuisbasis van Voka-Kempen. De school zal de afgedankte toestellen van Voka-Kempen gebruiken tijdens de lessen. “Hiermee willen we het voorbeeld geven naar onze leden en voegden we de daad bij het woord op het vlak van de samenwerking tussen bedrijven en onderwijsinstellingen”, klinkt het.

De werkgeversorganisatie werkt al geruime tijd aan een betere aansluiting tussen onderwijs en ondernemen. “Als sterk geïndustrialiseerde regio hebben we een grote behoefte aan technische talenten”, legt Guido Evens, senior adviseur onderwijs-arbeidsmarkt, uit. “Daarom steunen we met Voka – KvK Kempen volop de STEM-initiatieven van scholen en organiseren we geregeld ontmoetingsmomenten tussen scholen en bedrijven om de inhoud van studierichtingen en de te verwerven competenties op elkaar af te stemmen. Met deze actie willen we vooral aantonen dat elk bedrijf een steentje kan bijdragen. Onze scholen kunnen allerlei steun gebruiken. Ook op het eerste gezicht kleine dingen – zoals een verouderde pc – kunnen een verschil maken. Om dit soort van samenwerkingen te faciliteren zijn we gestart met de digitale tool www.onderwijs-ondernemen.be waarop bedrijven en scholen zich kunnen aanmelden en elkaar makkelijk kunnen vinden voor het organiseren van stages en bedrijfsbezoeken, het uitwisselen van materialen of het organiseren van STEM-initiatieven.”

Perfect studiemateriaal
“Onze afdeling elektronica/ICT is heel blij met deze schenking”, zegt departementsdirecteur Hilde Verdonck. “Deze afgescheven pc’s zijn perfect studiemateriaal om onze leerlingen elektronica-ICT professioneel te vormen. Tijdens het vak PC-hardware zullen de leerlingen van het 5de jaar elektronica-ICT de pc’s volledig uit elkaar halen en opnieuw assembleren totdat de hardware terug operationeel is. In het 6de jaar elektronica-ICT zullen diezelfde leerlingen vanaf september 2017 de pc’s gebruiken tijdens het vak netwerken.“