Orakel: "Als je iets neemt uit de natuur, moet je er iets voor teruggeven"

Foto: Bert De Deken

Foto: Bert De Deken

Orakel, de producent van party- en eventmateriaal uit Retie, doordrenkt haar dagelijkse werking met aandacht voor duurzaamheid. “Duurzaamheid is respect voor het milieu en verantwoord omgaan met grondstoffen en energie. Als je iets neemt uit de natuur, moet je er iets voor teruggeven,” zeggen Katrien Van der Aa en Stephanie  Van Herck. Beide dames zijn binnen het bedrijf verantwoordelijk voor alles wat te maken heeft met maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Als je iets neemt uit de natuur, moet je er iets voor teruggeven

“Wij doordrenken onze hele werking met aandacht voor het milieu. We doen heel wat kleine acties en willen zo ons steentje bijdragen. Op ‘earth hour’ doen wij gedurende twee uren alle lichten uit, en werkt iedereen behalve de productie in het donker. We doen mee met Dikke Truiendag, draaien de verwarming dan lager en voorzien warme chocomelk, koffie en soep. Elk jaar organiseren we een ontbijtdag met fairtradeproducten. Alle collega’s komen dan op een duurzame manier naar het werk: te voet, al joggend, met de fiets of op een skateboard. En, we leggen sinds kort achter onze kantoren een ecotuin aan waarbij we rekening houden met de biodiversiteit. Via maandelijkse teamvergaderingen houden we iedereen op de hoogte van al onze initiatieven die trouwens kaderen binnen de engagementen die wij nemen op het vlak van kwaliteitscertificaten.”

Orakel neemt al vier jaar deel aan het Milieucharter en werkt samen met het Kenniscentrum Energie van Thomas More aan een energiezorgproject. “Hierbij werd het energieverbruik van ons bedrijf volledig in kaart gebracht: warmteverlies, verlichting, machinepark, en verwarming werden volledig geanalyseerd. Nadien werd een systeem uitgewerkt waarmee we ons energieverbruik kunnen monitoren en beheersen. Op basis van de bevindingen uit het rapport hebben we heel wat aanpassingen gedaan. Een hall werd ¨bijkomend geïsoleerd, de verlichting werd vervangen door energiezuinige technologieën en nu zijn we bezig om onze verwarming te optimaliseren. We gebruiken sowieso groene stroom. Onlangs hebben we ons gekoppeld aan een hoogspanningscabine waarin binnenkort speciale meters komen waarmee we precies kunnen nagaan hoeveel energie elke machine verbruikt of hoeveel energie het vergt om één jeton te produceren.”

“We willen ook een ISO 26000 certificaat halen en werken hierbij nauw samen met Laeti Lemahieu van de Milieudienst van Voka. Hiertoe zullen we eerst een scan doorlopen om te kijken in welke mate we al voldoen aan de vooropgestelde criteria.ISO 26000 is een internationale richtlijn voor MVO en sluit voor een deel aan bij Global Compact, een norm die uitgaat van de United Nations en waaraan wij ook deelnemen.”