Het Agentschap Wegen en Verkeer pakt vanaf maandag 24 april het kruispunt van de Provinciebaan (N15) met de Vennekensstraat in Hulshout aan. De rijweg en de fietspaden worden vernieuwd en er wordt een veilige oversteek voor fietsers gecreëerd. De werken duren 2,5 maand.

Aan het kruispunt van de Provinciebaan met de Vennekensstraat  en de Linieweg in Hulshout worden er middeneilanden aangelegd met een oversteekplaats voor zwakke weggebruikers. Zo kunnen fietsers de rijweg voortaan op een veilige manier in 2 keer oversteken en wordt de snelheid van het verkeer ter hoogte van het kruispunt verlaagd. Daarnaast zal AWV langs beide kanten van de weg de fietspaden vernieuwen en wordt ook het  beton van de rijweg vernieuwd. De nutsmaatschappijen zullen van de werken gebruik maken om leidingen te verleggen en lokaal te vernieuwen.

Beurtelings verkeer
De werken beginnen vanaf maandag 24 april aan de kant van de Linieweg. De eerste fase zal duren tot eind mei. Vanaf dan verschuiven de werken naar de kant van de Vennekensstraat. Tegen vrijdag 7 juli moet de herinrichting van het kruispunt volledig afgerond zijn.

De Provinciebaan blijft altijd open in beide richtingen, maar aan het kruispunt moet het verkeer beurtelings over één rijstrook passeren met behulp van tijdelijke verkeerslichten.