Opgelet: komend weekend sociale flitscontroles in de bouw

controlesStaatssecretaris voor de Bestrijding van Sociale Fraude Philippe De Backer kondigt voor aanstaande weekend de eerste flitscontroles in de bouwsector aan. Verschillende inspectiediensten zullen controles uitvoeren op bouwwerven, in de eerste plaats om advies te geven en te sensibiliseren.

De sociale flitscontroles kaderen in het actieplan 2016 in de strijd tegen sociale fraude en sociale dumping en vormen een aanvulling op de gewone controles.

“De flitscontroles in de bouw beogen vooral een preventief effect. Door de controles op voorhand aan te kondigen kunnen Belgische en buitenlandse aannemers zich in regel stellen en vermijden we zwartwerk”, zegt Philippe De Backer.

Eerst coachen
Op 24, 25 en 26 juni zullen de verschillende inspectiediensten zoals de RSZ, Sociale Inspectie, Toezicht op Sociale Wetten, enz. controles uitvoeren op bouwwerven in verschillende arrondissementen. De inspecteurs gaan dan na of alle arbeidsovereenkomsten in orde zijn, of iedereen op de werf is aangemeld zoals het hoort, of de lonen correct zijn aangegeven,…

“Wanneer er tijdens deze controles onregelmatigheden opduiken, zullen de inspecteurs eerst coachen: wat ging er fout, waarop moet je letten, wat doe je beter anders? Als ze echter merken dat er van alles niet in orde is en er effectief fraude is, volgen er sancties”, aldus nog De Backer.

Bij een eerste flitscontrole in de schoonmaaksector bleek vorig jaar dat 30 procent van de gecontroleerde bedrijven in overtreding was, tegenover 44 procent bij een klassieke controle.