Openbare aanbestedingen

Opdracht Aanbestedende overheid Details
Levering brandstoffen voor voertuigen Stad Hoogstraten Meer info
Infrastructuurwerken in de bedrijvenzone Heistsenhoek fase 6. Intercommunale Ontwikkelingsmaatschappij Voor De Kempen Meer info
Concessie voor uitbating cafetaria sportcomplex De Beeltjens. Gemeentebestuur Meer info
DE ARK – patrimonium, energielevering: gas en elektriciteit (raamovereenkomst 2014) De Ark Meer info
Turnhout – Spoorwegstraat/Patriottenstraat “Lokerenschuif”, bouwen van 43 appartementen en 6 woningen (nr. VMSW 1290/2006/0614/01) De Ark Meer info
RIOLERINGSWERKEN t.b.v. afkoppeling voor gescheiden riolering Vzw Sint-Jozefcollege Turnhout Meer info
Verbouwing schoolgebouw – St-Janszaal Kosh Vzw Meer info